Olesia Dmytriieva. Using Podcasts For Teaching English (Through The Example of “English With Oleseya” Radio English Lessons and Podcasts).

// Наука і освіта.  2018.  №2. 161-166.


DOI:

Тетяна Анатоліївна Кокнова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
1, площа Гоголя, Старобільськ, Україна


ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(НА ПРИКЛАДІ РАДІО-ЗАНЯТЬ “ENGLISH WITH OLESEYA” ТА ПОДКАСТІВ)


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто особливості викладання англійської мови за допомогою подкастів. Аналіз наукової літератури показав, що в контексті швидкого поширення нових додатків високих технологій серед сучасної молоді використання подкастів у навчанні англійської мови є інноваційним та ефективним педагогічним засобом. Аудіо та відео подкасти (розроблені викладачами або студентами чи з використанням існуючих аутентичних ресурсів) сприяють розумінню учнями матеріалу заняття, а також дискусії; мотивують студентів на подальше вивчення англійської мови; зміцнюють лекційний матеріал і надають додаткову інформацію; є новим видом діяльності у рамках заняття з англійської мови або самостійної роботи студентів. Хоча популярність і ефективність подкастів (iTunes, iPods тощо) як одного з нових мобільних додатків високих технологій, які використовуються у навчальному процесі, вивчалися багатьма іноземними та вітчизняними дослідниками – важливо підкреслити, що розробка та запис подкастів з викладання англійської мови для потенційної цільової аудиторії (специфічної категорії населення) вимагає спеціального підходу і знання особливостей, потреб та інтересів таких студентів. Метою статті було дослідження особливостей подкастінгу як ефективного засобу викладання англійської мови на прикладі англійських занять по радіо та подкастів програми «English with Oleseya». Подкасти цих занять (55 програм) було розроблено, з одного боку, як 3-4 хвилинне заняття з англійської мови, а з іншого – як розважальне шоу. У підготовці подкастів можуть використовуватися такі матеріали: лекції, презентації студентів, інтерв’ю з експертом, пісні, аутентичні матеріали (діалоги, читання вголос, фонетичні вправи, презентації, зроблені носіями мови), уроки з англійської мови. Слід зазначити, що загальними характеристиками подкастів є наявність аудіо чи відео файлів, регулярність поповнення новими файлами (або визначена кількість файлів) у рамках теми, можливість завантаження файлів на персональний комп’ютер, мобільний телефон, тощо. Довжина аудіо/відео файлів, кількість подкастів, різноманітність тем залежить від головної мети подкастінгу, потреб та інтересів студентів. За результатами проведеного експерименту було встановлено ефективність навчання студентів за допомогою подкастів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

подкаст, навчання іноземних мов, інноваційні методи викладання, радіо, навички прослуховування, навички говоріння, English with Oleseya.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Грицик Н. В. Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням) / Н. В. Грицик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 124. – C.24-26.
2. Дмитровский О. Особливості подкастингу як основної складової інтернет-радіо / О. Дмитровський // Телета радіожурналістика. – 2017. – №16. – С. 97-101.
3. Дробіт І.М. Використання подкастів при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням / І.М. Дробіт // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2011. – № 5 (2). – С. 89-92.
4. Указ Президента України № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560.
5. Шиян Т.В. Використання подкастів у викладанні курсу "Business English" для студентів гуманітарних спеціальностей / Т. В. Шиян // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2010. – № 53. – C.145-148.
6. Ho C. B. Technology Adoption of Podcast in Language Learning: Using Taiwan and China as Examples / Chien-Ta Bruce Ho, Yu-Hong Dennis Chou, Hsuan-Yi Viola Fang // International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. – 2016. – V.6, № 1. – С. 1-12.
7. Kavaliauskienė G. English For Specific Purposes: Podcasts For Listening Skills / Galina Kavaliauskienė, Lilija Anusienė // Santalka Filologija. Edukologoja. – 2009. – № 17 (2). – С. 28-37.
8. Li H. Using podcast for learning English: perception of Hong Kong Secondary 6 ESL Students / Ho Ching Li // Debut: the undergraduate journal of languages, linguistic and area studies. – 2010. – № 1 (2). – С. 78-90.
9. McKinney D. iTunes University and the classroom: Can Podcasts Replace Professors? / D. McKinney, J. L. Dyck, E. Luber // Computers & Education. – 2009. – V. 52. Num. 3. – P. 617 – 623.
10. Rosell-Aguilar F. Podcasting as a language teaching and learning tool [Електронний ресурс] / Fernando Rosell-Aguila. – Режим доступу: http://oro.open.ac.uk/41856/1/__userdata_documents8_fra8_Documents_Research_Papers_Completed_Podcasting%20as%20a%20language%20 teaching%20and%20learning%20tool%20%28LLAS%29.pdf
11. Sze P. Developing Students' Listening and Speaking Skills through ELT Podcasts / Paul Man-Man Sze // Education Journal. – 2006. – V.34, № 2. – С. 115-134.
12. The Merriam Webster Dictionary [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.merriam-webster.com/dictionary/podcast

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.