Kateryna Vitsukaieva, Marianna Horvat. Socio-Pedagogical Support of Anxious Children From Internally Displaced Families.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 101-106.


DOI:

Катерина Віцукаєва,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна,
Маріанна Горват,
кандидат педагогічних наук,
кафедра теорії та методики початкової освіти,
Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська,
26, м. Мукачево, Україна


СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ТРИВОЖНИХ
ДІТЕЙ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті зазначається важливість соціально-педагогічної підтримки тривожних дітей 6-9 років із внутрішньо переміщених сімей, які проживають у місцях компактного поселення. Ця категорія дітей є особливою і потребує означеної підтримки. Мета статті полягає в розкритті результатів упровадження програми соціально-педагогічної підтримки тривожних дітей 6-9 років з внутрішньо переміщених сімей. Критерієм оцінки ефективності програми соціально-педагогічної підтримки тривожних дітей 6-9 років з внутрішнього переміщених сімей, спрямованої на запобігання соціально-педагогічної занедбаності, а також її результатом вважаємо зниження показників рівня тривожності шляхом підвищення внутрішньої позиції дитини та зміни характеру виховного потенціалу. Нормативними показниками виступила кількість балів. Чим вищим є бал загальної тривожності, тим більше це вказує на несприятливу сімейну та шкільну атмосферу. У дослідженні взяли участь 36 дітей 6-9 років та їхні батьки з числа внутрішньо переміщених осіб. Програмою було охоплено 6 дітей означеного віку, в яких було виявлено високий рівень тривожності, та їхніх батьків. До контрольної групи увійшли 6 дітей 6-9 років з високим рівнем тривожності, але вони не були задіяні в програмі. Після реалізації запропонованої програми соціально-педагогічної підтримки тривожних дітей 6-9 років з внутрішньо переміщених сімей було проведено визначення її ефективності та виявлено позитивну динаміку в експериментальній групі, якої не було помічено у контрольній.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціально-педагогічна підтримка, тривожність, діти 6-9 років, внутрішньо переміщені сім’ї.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Дерманова И. Б. Диагностика эмоционально- нравственного развития / И.Б. Дерманова. – СПб.: Речь, 2002. – 360 с.
2.Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. Серия «Психология ребенка» / А. И. Захаров. – СПб.: «Издательство СОЮЗ», 2000. – 448 с.
3.Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 480 с.
4.Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; Ч.І. Сучасні орієнтири та ключові технології /З.П. Кияниця, Ж.В. Петрочко. – К.: ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256с.
5.Keeton C., Kolos A., Walkup J. Pediatric generalized anxiety disorder: epidemiology, diagnosis, and management / C. Keeton, A. Kolos, J. Walkup // Paediatr Drugs. – 2009. – V. 11. – P. 171–183.
6. Murray L., Creswell C., Cooper P. The development of anxiety disorders in childhood: an integrative review / L. Murray, C. Creswell, P. Cooper // Psychological Medicine. – 2009. – Vol. 39(9). – P. 1413–1423.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.