В. В. Корнещук, М. В. Боделан. Педагогічні умови формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників із вуличної роботи

// Наука і освіта.  2018.  №2. 5-10.


DOI:

Вікторія Вікторівна Корнещук,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи,
Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченко, 1, м. Одеса, Україна,
Марина Володимирівна Боделан,
старший викладач кафедри психології та соціальної роботи,
Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченко, 1, м. Одеса, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ВУЛИЧНОЇ РОБОТИ


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано та схарактеризовано педагогічні умови формування функціональної компетент- ності майбутніх соціальних працівників з вуличної соціальної роботи в процесі їх професійної підготовки у ВНЗ: фасілітаційний супровід професійної підготовки студентів до вуличної соціальної роботи; організація професійної підготовки студентів до вуличної соціальної роботи на засадах інтеракції; набуття практичного досвіду вуличної соціальної роботи; мотивування студентів до здійснення вуличної соціальної роботи на етич- них засадах. Виявлено вплив визначених педагогічних умов на формування знань, умінь, навичок, особистісних і професійно важливих якостей студентів, що входять до структурних компонентів функціональної компете- нтності майбутніх соціальних працівників з вуличної соціальної роботи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вулична соціальна робота; майбутній соціальний працівник; функціональна компетент- ність майбутніх соціальних працівників з вуличної соціальної роботи; педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Боделан М. В. Функціональна компетентність соціального працівника щодо вуличної соціальної / М. В. Боделан // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІV (48), Issue: 102, 2016. – Р. 11–13.
2. Korneshchuk V. V. Interactive education in the system of training of prospective social workers / V. V. Korneshchuk, Y. О. Muzyka // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014. – Р. 15-18. 
3. Korneshchuk V. V. Professional Training of Future Social Workers: Foreign Experience Review / V. V. Korneshchuk // Наука і освіта, 2017. – № 4. – С. 29–33.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.