Сидорова Н. В., Думанська В. В., Доценко Ю. В. Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 161-166.


DOI:

Тетяна Анатоліївна Кокнова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
1, площа Гоголя, Старобільськ, Україна


ІМ


АНОТАЦІЯ:

Низький рівень підготовки студентів висуває особливі вимоги до методів навчання. Умови щодо змісту і якості графічної підготовки викликають необхідність вдосконалення форми і методів організації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Розроблено нові методи викладання дисципліни студентам спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». З метою підвищення ефективності та якості викладання авторами розроблено та виготовлено демонстраційні стенди. Стенд для демонстрації тіней макетів запропоновано для вивчення розділу «Тіні», а стенд «дзеркальна кімната» – для вивчення розділу «Відображення». У статті детально описуються обидва розроблених демонстраційних стенди та наведено їх наочні зображення. Для виявлення переваг запропоновані методи викладання були впроваджені в навчальний процес. В експериментальній групі студенти виконували завдання з використанням розроблених демонстраційних стендів. У статті також досліджуються критерії, що характеризують оцінювання якості робіт та термін їх виконання при вивченні тем «Тіні» та «Відображення». Наведено дані цих показників для групи студентів, які навчалася за новою методикою, та тих, хто навчався за традиційною схемою без використання розроблених макетів. Отримані результати вказують на переваги нових методів викладання та підтверджують гіпотезу дослідження. Порівняльний аналіз вихідних параметрів свідчить про те, що розроблені методи сприяють кращому розумінню та засвоєнню тем занять, що, в свою чергу, веде до заохочення студентів до навчання. Запропоновані методи сприяють більш глибокому розумінню матеріалу, вчать переносити на креслення реальні об’єкти та будувати відображення, що, відповідно веде до підвищення успішності. Використання розроблених методів при проведенні занять сприяє підвищенню творчого потенціалу студентів, допомагає розвинути їх об’ємно-просторове мислення, внаслідок чого підвищується рівень підготовки майбутніх фахівців. Упровадження у навчальний процес пропонованих нових методів допоможе викладачам нарисної геометрії удосконалити процес навчання з цієї дисципліни.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

графічна підготовка, побудова та читання креслення, методи навчання, ефективність та якість підготовки студентів, нарисна геометрія, наочні посібники, успішність студентів, демонстраційний стенд.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гордон О.В. Курс начертательной геометрии / О.В. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. – М. : Высшая школа, 1988. – 272 с.
2. Доценко Ю.В. Про підвищення графічної підготовки студентів-архітекторів / Ю.В. Доценко, Н.В. Сидорова. – Одеса : ОДАБА, 2017. – С. 57. – (Матеріали 22 міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців» ; ч. 2).
3. Думанская В.В. Исследование собственных и падающих теней студентами направления «Архитектура» / В.В. Думанская, В.С. Марченко, Н.М. Яворская // Матеріали 19 міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». – Одеса : ОДАБА, 2014. – С. 57.
4. Думанская В.В. Изучение отражения группы тел в перспективе студентами направления «АРХИТЕКТУРА» / В.В. Думанская, В.С. Марченко, Н.М. Яворская // Матеріали ювілейної 20 міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». – Одеса : ОДАБА, 2015. – С. 108.
5. Сидорова Н.В. Про рівень графічної підготовки та підвищення якості індивідуальної роботи студентів, що закінчили технікум / Н.В. Сидорова, Ю.В. Доценко // Матеріали 21 міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». – Одеса : ОДАБА, 2016. – С. 209-210.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.