Орлова Н. В. Значення ментального мапування у покращенні усного мовлення у студентів немовних спеціальностей.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 151-161.


DOI:

Наталія Володимирівна Орлова,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
Навчально-науковий інститут іноземних мов,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна


ЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО МАПУВАННЯ У ПОКРАЩЕННІ
УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

Тренування професійного мовленнєвого спілкування дозволяє навчити студентів немовних спеціальностей підкріплювати тему бесіди фактами з дисципліни профілю майбутньої спеціальності, активізує процес засвоєння, а також мотивацію. Формування навичок усного монологічного мовлення як одне із завдань курсу з іноземної мови професійного спрямування пов’язане з окремими труднощами, що можуть гальмувати навчальний процес і демотивувати студентів під час його вивчення. У переліку стратегій і технік, що застосовуються для покращення результатів вивчення іноземної мови професійного спрямування, зокрема, у монологічному мовленні з фахових тем, окреме місце посідають ментальні карти як цікавий і корисний інструмент у покращенні якості монологічного мовлення студентів-психологів як представників нелінгвістичних спеціальностей. У статті було проаналізовано дослідження щодо фасилітаційного впливу ментальних карт на якість усного монологічного мовлення студентів немовних спеціальностей. Гіпотеза про те, що використання техніки ментального мапування у процесі підготовки та під час усної доповіді на заняттях з іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням покращує успішність і результати навчання, була підтверджена позитивними результатами. Студенти з експериментальної групи, які впродовж роботи над темою користувались технікою ментального мапування, продемонстрували кращу успішність і володіння матеріалом. Використання ментальних карт залучає активну роботу обох півкуль головного мозку, чим сприяє полегшеному запам’ятовуванню тематичного матеріалу, кращій орієнтації у ключових поняттях, спрощує дотримання логіки висловлювання під час презентації теми. За результатами дослідження можна підсумувати, що використання на заняттях з іноземної мови професійного спрямування ментальних карт допоможе підвищити ефективність навчального процесу і буде позитивно впливати на формування майбутніх мобільних фахівців.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ментальні карти, техніка ментального мапування, іноземна мова професійного спрямування, усне монологічне висловлювання, немовні спеціальності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Орлова Н.В. Особливості викладання та вивчення англійської мови психологічного напряму у ВНЗ / Н.В. Орлова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Н.С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – Вип. 33. – С. 87-93
2. Buran Anna, Filyukov Andrey. Mind Mapping Technique in Language Learning / Anna Buran, Andrey Filyukov // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. – Vol. 206. – 215-218 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.researchgate.net/publication/283983705_Mind_M apping_Technique_in_Language_Learning
3. Buzan Tony Mind Maps for Kids: an Introduction / Tony Buzan. – London: Harper Thorsons, 2003. – 128 p.
4. Left Brain vs. Right Brain Function in Learning [Site Funderstanding]. [Електронний ресурс]. www.funderstanding.com – Режим доступу: http://funderstanding.com/brain/left-brain-vs-right-brainfunction-in-learning/
5. Hanewald R. Cultivating Life-long Learning Skills in Undergraduate Students through the Collaborative Creation of Digital Knowledge Maps. / R. Hanewald // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012. – Vol. 69. – 847-853pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.007
6. Jones B.D. The Effects of Mind Mapping Activities on Students’ Motivation / B. D. Jones, C. Ruff // International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2012. – Vol. 6, № 1, Article 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doi.org/10.20429/ijsotl.2012.060105
7. Long D. Mind the Map: How Thinking Maps Affect Student Achievement / D. Long, D. Carson // Network: an Online Journal for Teacher Research, 2011. – Vol. 13, Issue 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.library.wisc.edu/index.php/networks/ article/download/262/496
8. Melrose S. Facilitating Constructivist Learning Environments Using Mind Maps and Concept Maps as Advance Organizers / S. Melrose // Institute for Learning Centred Education, 2013. хЕлектронний ресурсъю – Режим доступу: http://auspace.athabascau.ca/bitstream/ handle/2149/3387/2013-1-melrose.pdf?sequence=1&is Allowed=y
9. Radix C. A. Using Mind Maps for the Measurement and Improvement of Learning Quality / C.-A. Radix, A. Abdool // Caribbean Teaching Scholar, 2013. – Vol. 3, № 1, 3-21 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: libraries.sta.uwi.edu/journals/ojs/index.php/cts/view/358
10. Reel J. An Exploratory Analysis of Mind Maps. / J. Reel, S. Langer // Proceedings of the 11th ACM Symposium on Document Engineering (DocEng’11), Mountain View, California, USA, pp.81-84, 2011. ACM. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.docear.org/papers/An%20Exploratory%20An alysis%20of%20Mind%20Maps%20--%20preprint.pdf
11. Zahedi M. Mind Mapping as a tool, as a process, as a problem/solution place / M. Zahedi, L. Heaton // International Conference on Engineering and Product Design Education, 2016, Sept. 8-9, Aalborg University, Denmark. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amenagement.umontreal.ca/fileadmin/DES/Pr ofesseurs/PDF/Zahedi/2016-E_PDE16-MZahediLHeaton.pdf
12. Zipp G., Maher C. Prevalence of Mind Mapping as a Teaching and Learning Strategy in Physical Therapy Curricula / G. Zipp, C. Maher // Journal of the Scholarship Teaching and Learning, 2013. – Vol. 13, №5, pp. 21- 32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1017130.pdf

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.