Byndas O. M. Strategy for Foreign Language Blended Learning Implementation Into fhe Educational Process.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 95-99.


DOI:

Олена Миколаївна Биндас,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри романо-германської філології,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
1, площа Гоголя, м. Старобільськ, Україна


СТРАТЕГІЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


АНОТАЦІЯ:

Насправді ми не знаємо, до яких професій готуємо наших студентів. Освітній простір останніми роками збагатився електронною та дистанційною формами навчання, відкритим та змішаним навчанням, застосуванням хмарних технологій тощо. Актуальність представленого в статті матеріалу обумовлена важливістю впровадження змішаного навчання іноземної мови не тільки в університетах Європи, а також в українських вищих навчальних закладах. Сьогодні серед учених не існує єдиного підходу щодо змісту цього феномену. Мета статті – проаналізувати переваги змішаного навчання в освітньому процесі при вивченні іноземної мови в Європі та визначити основні цілі та стратегії змішаного навчання, які слід враховувати з метою покращення викладання іноземної мови в Україні. На підставі аналізу наукової літератури та практичних розробок педагогічного співтовариства автор висвітлює зміст та особливості концепції «змішаного навчання», описує переваги, стратегії та моделі змішаного навчання. Наголошено, що стратегія впровадження змішаного навчання іноземної мови в діяльність будь-якого освітнього закладу повинна складатися з таких етапів: визначення цілей, обрання певної моделі, здійснення технічного, кадрового, методичного та нормативного забезпечення. Доведено, що вивчення європейського педагогічного досвіду може допомогти у впровадженні міжнародного викладання, обміну науковим досвідом та змішаного навчання іноземної мови в освітній процес вищих навчальних закладів України. Змішане навчання – це потужна технологія, яка повинна бути впроваджена в сучасну модель вивчення іноземної мови в українській освіті. Перспективними напрямами подальших наукових пошуків вбачаємо організаційно-методичні напрями впровадження європейських відкритих онлайн курсів в освітню діяльність вищих навчальних закладів України.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

змішане навчання, дистанційна освіта, розвиток, співпраця, впровадження, вищий навчальний заклад, Європа.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Barkasi V.V., Filipyeva T.I. Psycho-Pedagogical Approach to Blended learning as a Mode in ELT. – 2015. – 10 p. [Electronic resource]. – Mode of Access: www.phdl.at/...sozialpaedagogik/.../curriculum/.jour nals.uran.ua/index.php/2072- 4772/article/download/44653/40844.
2. Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів / К.Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016, Том 54, №4. – С.1-18.
3. Curriculum Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz. Studiengang für das Lehramt an Neuen Mittelschulen [Electronic resource]. – 2016. – 272 s. – Mode of Access: www.phdl.at/...sozialpaedagogik/.../curriculum/.
4. Garrison D., Kanuka H. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education / D. Garrison, H. Kanuka // The Internet and Higher Education. – 2004. – 7. – P. 95-105.
5. Kasparovsky H., Wadsack-Köchl I. Higher Education in Austria. 5 th edition / H. Kasparovsky, I. Wadsack-Köchl. – Vienna: Federal Ministry of Science, Research and Economy, 2015. – P. 29-30.
6. Кухаренко М.Ю. Теорія та практика змішано- го навчання : монографія / С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, В.М. Кухаренко, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка. – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.
7. Семенов М.А., Прізюк О.М. Пошук шляхів оптимізації структури сайту LMS MOODLE у випадку великої кількості категорій та дистанційних курсів / М.А. Семенов, О.М. Прізюк. – 2017 [Електронний варіант]. – Режим доступу: 2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=82.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.