Matviichuk L. A., Kukhar L. O., Hnedko N. M. Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization.

// Наука і освіта.  2017.  №6. 68-73.


DOI:

Людмила Анатоліївна Матвійчук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка 53, м. Чернігів, Україна,
Людмила Олександрівна Кухар,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії і освітніх вимірювань,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
вул. Пирогова 9, м. Київ, Україна,
Наталія Михайлівна Гнедко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційно-комунікаційних технологій і методики викладання інформатики,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. Степана Бандери 12, м. Рівне, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ


АНОТАЦІЯ:

В той час, коли інформаційно-комунікаційні технології визнані як вагомий інструмент в реалізації системи освіти, виникає питання: чи забезпечені навчальні заклади належними умовами їх застосування для організації електронного навчання (е-навчання). Мета статті полягає у визначенні готовності викладачів до е-навчання та з’ясування факторів гальмування процесу використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні. Під час дослідження використано теоретичні та емпіричні методи: узагальнення, індукція, спостереження, опитування. У результаті дослідження розкрито стан забезпечення умов та труднощі, які перешкоджають інноваційній діяльності. Також окреслено коло позитивних чинників, які всупереч всьому, стимулюють викладачів використовувати елементи е-навчання. З’ясовано стан готовності навчальних закладів України до інноваційної діяльності, який перебуває на вкрай низькому рівні та потребує вдосконалення, оновлення. Відсутність належного рівня програмного-технічного забезпечення, нестача швидкісних комп’ютерів, мале фінансове забезпечення, брак часу на інтеграції ІКТ в навчальне середовище, особисті чинники, технічна некомпетентність викладачів, відсутність підтримки з боку адміністрації ВНЗ – усі ці проблеми потребують якомога швидшого вирішення. В цілому отримані результати ще раз акцентують увагу на низькому рівні інформатизації освіти. Для поліпшення незадовільного стану інноваційної діяльності у навчальних закладах адміністрації потрібно оновити програмно-технічне забезпечення (оснащення аудиторій всіма необхідними сучасними, швидкісними, багатофункціональними пристроями); підвищити фінансове забезпечення (підняття заробітної плати, виплачування надбавок за престижність педагогічної праці); здійснювати наповнення інформаційного забезпечення (електронними навчальними ресурсами, електронними навчально-методичними комплексами тощо); вивільнити час викладачам для інноваційної діяльності, підвищити рівень ІКТ-компетенції викладачів; створити систему мотивації, заохочення до інноваційної діяльності. Все це дасть можливість реалізуватися як студентам, так і викладачам.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

е-навчання, ІКТ, інноваційна діяльність, викладачі, фактори, труднощі нововведень.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Bozdogan, D. Use of ICT Technologies and Factors Affecting Pre-Service ELT Teachers' Perceived ICT SelfEfficacy / D. Bozdogan & R. Özen // Turkish Online Journal of Educational Technology. – 2014. – №13(2). – С. 186-196.
2. Goyal E. Factors that affect information and communication technology usage: A case study in Management Education / E. Goyal, S. Purohit, & M. Bhagat // Journal of Information Technology Management. – 2010. – №11 (4). – С. 38-57.
3. Ignatova N. ICT-based Learning Personalization Affordance in the Context of Implementation of Constructionist Learning Activities / N. Ignatova, V. Dagienė, & S. Kubilinskienė // Informatics in Education. – 2015. – №14 (1). – С. 51-65.
4. Igwe Sylvester Agbo. Factors Influencing the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning Computer Studies in Ohaukwu Local Government Area of Ebonyi StateNigeria / Agbo Igwe Sylvester // Journal of Education and Practice. – 2015. – №6 (7). – С. 71-86.
5. Mumtaz S. Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications Technology: a review of the literature / S. Mumtaz // Journal of Information Technology for Teacher Education. – 2000. – №9 (3). – С. 319-342.
6. Player-Koro C. Factors Influencing Teachers’ Use of ICT in Education / C. Player-Koro // Education Inquiry. – 2012. – №3 (1). – С. 93-108.
7. Sallimah M. S. Investigating the factors influencing teachers’ use of ICT in teaching in Bruneian secondary schools / M. S. Sallimah, L. Kumar // Education and Information Technologies. – 2014. – №19 (4). – С. 747-762.
8. Totter A. ICT and Schools: Identification of Factors Influencing the use of new Media in Vocational Training Schools / A. Totter, D. Stütz, & G. Grote // The Electronic Journal of e-Learning. – 2006. – №4 (1). – С. 96-103.
9. Vitanova V. Factors Affecting the Development of ICT Competencies of Teachers in Primary Schools / V. Vitanova, T. Atanasova-Pachemska, D. Ilievc, & S. Pachemskad // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2015. – №191 (2). – С. 1087-1094.
10. Лісіна Л. О. Вплив інформатизації освіти на трансформацію технології навчання у вищій школі / Л. О. Лісіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 50. – С. 425-432. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Pfto_2016_50_57.
11. Матвійчук Л. А. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Л. А. Матвійчук // Europe Humanities Studies: Education and Training. – 2016. – №2. – С. 335-345.
12. Наказ Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
13. Седьмой прогноз из отчета Bersin by Deloitte «Predictions for 2016»: революция в корпоративном обучении [Электронный ресурс] // HRdocs : [полно- формат. HR-б-ка]. – Электрон. данные. – Москва, 2013–2016. – Режим доступа: http://hrdocs.ru/novosti/bersin-7.
14. Якунін Я. Ю. Лімітуючи фактори оптимального використання ІКТ на сучасному уроці / Я. Ю. Якунін // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. – 2013. – №19 (29). – С. 198-201.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.