Карпенко О. Є. Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми в Галичині (1900-1939 рр.)

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 37-41.

Ореста Євгенівна Карпенко,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. Франка, 24, м. Дрогобич, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ В ГАЛИЧИНІ (1900-1939 рр.)


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено еволюцію організаційних форм надання опіки українській дитині у Галичині. Розкрито діяль- ність сиротинських рад (громадської, парафіяльної), товариства «Шкільна поміч» (1910), Українського Крайового Товариства охорони дітей і опіки над молоддю (1917). Акцентовано увагу на організації опіки над немовлятами, діть- ми дошкільного й шкільного віку, сиротами, морально-релігійному вихованні, задоволенні життєво необхідних потреб, матеріальній опіці. З’ясовано, що зусилля педагогів сконцентровані на виявленні дітей, які потребують опіки, аналізі причин занедбаності дітей, застосуванні відповідних засобів допомоги, створенні бурс, захоронок, сиротинських гнізд.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

опіка, сиротинська рада, «Шкільна поміч», діти-сироти, безпритульні діти, Галичина.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1.Галущинський М. Народня освіта і виховання: статті і замітки / М. Галущинський. – Львів, 1920. – 30 с.
2.Галущинський М. Народня освіта й виховання народу: методи й ціли. – Львів : Накл. Т-ва ―Просвіта‖, 1920. – 34 с.
3.Галущинський М. Тиждень української дитини у Львові / М. Галущинський // Світло. – 1921. – Ч. 1. – С. 7.
4.Галущинський М. Українське Крайове Товариство охорони дітей і опіки над молоддю/ М. Галущинський // Українській дитині. – Львів, 1920. – С. 23. 5.Галущинський М. Шкільні громади / М. Галущинський // Наша школа. – 1914. – Кн. 1. – С. 6-23.
6.Калинович І. Що робити по читальнях «Про- світи»: Програма, поділ і калєндар освітної праці / І. Калинович. – Львів : Накладом автора, 1926. – 29 с. 7.Карпенко О. Опіка над дітьми як наукова про- блема: міждисциплінарний підхід / О. Карпенко // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрого- бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред кол. М. Чепіль (гол. ред.) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Випуск 3/35 (2016). – С. 138-144.
8.Ющишин І. Сиротинські фонди та бідна шкіль- на молодіж / І. Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 1. – С. 118; Ч. 2. – С. 150; Ч. 3. – С. 151.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.