Романюк С. З., Богданець-Білоскаленко Н. І.. Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 121-126.

Світлана Захарівна Романюк,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського,2, м. Чернівці, Україна,
Наталя Іванівна Богданець-Білоскаленко,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики,
Київський університет імені Б. Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, м. Київ, Україна 


ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


АНОТАЦІЯ:

У статті акцентовано увагу на використанні ефективних форм, методів і засобів навчання української мови в полікультурному середовищі проживання її носіїв. Доведено, що провідна роль у цьому процесі відводиться активній взаємодії учителя і учнів під час усного мовлення з опорою на конкретні життєві ситуації за допомогою діалогу, активного використання мовних ігор, театралізації та драматизації. Аналізуються зразки творчих вправ та проблемних завдань, які сприяють формуванню мовленнєвих компетенцій учнів двомовних шкіл. Обґрунтовано, що успішному навчанню рідної мови в полікультурному середовищі сприяє застосування таких прийомів, як паралельне ознайомлення з текстами різних типів, опора на зразок і малюнок, зіставлення науково-популярного і художнього опису на одну й ту ж тему, складання опису за опорними словами, за початком та ін.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

українська мова, англомовне середовище, полікультурний соціум, двомовні державні школи, інноваційні підходи до навчання української мови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Білаш Б. Двомовне навчання / Борислав Білаш // Український учитель в Канаді. – 1979. – Ч.2. – С.34.
2. Зощук С. Двомовність, але яка? / С.Зощук // Життя і школа. – 1991. – Ч.1. – С. 33-36.
3. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність / Роман Кісь. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.
4. Сембалюк П. Мій досвід з передшкіллям / П.Сембалюк // Український учитель в Канаді. – 1983. – Ч.3. – С. 40-41.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.