Лещій Н. П. Проблеми оптимізації української системи спеціальної освіти.

// Наука і освіта.  2017.  №2. – 5-9.

Наталія Петрівна Лещій,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази щодо оптимізації системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі. Автором виявлено основні проблеми та перспективи удосконалення навчально-реабілітаційного процесу для дітей з вадами психофізичного розвитку та запропоновано шляхи їх вирішення.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

спеціальна освіта, проблеми, перспективи, оптимізація, українська освіта.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Нова школа. Простір освітніх можливостей. Проект для обговорення [Електронний ресурс]. – МОН України. – Київ. – 2016. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B 8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf/.

2. Сайт порталу «Освіта». Чи потрібні школи-інтернати для учнів з особливими потребами. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://educationua.org/ua/ogoloshennya/759-chi-potribni-shkoli-internatidlya-uchniv-z-osoblivimi-potrebami/.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.