Дегтяренко Т. В., Шевцова Я. В. Реалізація психофізіологічної парадигми в олігофренопедагогіці.

/ Наука і освіта.  2016.  №8. – 37-43.

Тетяна Володимирівна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор кафедри біології і основ здоров’я,
Південноукраїнського національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна,
Яна Вікторівна Шевцова,
асистент кафедри корекційної освіти,
Херсонський державний університет,
вул. Університетська, 27, м. Херсон, Україна
 РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІЦІ 


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено методологічні підходи до реалізації психофізіологічної парадигми в олігофренопедаго- гіці, що дозволило визначити специфіку та ступінь порушень психомоторних функцій у розумово відсталих дітей. Результати комплексного психофізіологічного обстеження молодших школярів із вадами інтелекту та їхніх здоро- вих однолітків були інтерпретовані з метою індивідуалізованої оцінки здатності розумово відсталих дітей до нав- чання та розробки зорієнтованих психокорекційних заходів для їхньої соціальної реабілітації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психофізіологія, перцептивно-когнітивні функції, розумово відсталі молодші школярі, психо- моторика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Ніколаєва О. М. Деформації хребта у дітей тапідлітків: фізіотерапія / О. М. Ніколаєва, О. М. Полівода, І. В. Балашова.–Одеса : «ИздатИнформ» ОНМА, 2009.–192 с.
2.
Кононенко О. Л. Базова програма розвиткудитини дошкільноговіку «Я у світі» / О. Л. Кононенко.–К. : Світич.–2-ге вид. випр.–2008.–С. 543.
3.Моісеєнко Р. О. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження /Р. О. Моісеєнко //Современная педиатрия.–2009. −No 2.–С. 10-11.
4.
Кашуба В. О.Корекція порушень поставидошкільнят у процесі фізичного виховання /В. О. Кашуба, О. М. Бондар // Теорія і методика фізичного виховання і спорту.–2010.–No 2.–С. 75-79.
5.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України.–К. : Педагогічнапреса, 2011. − NoNo 17-18, 18-21.–С.15-17.
6.
Кашуба В. А. Биостатические и гониометрические показатели детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата / В.А. Кашуба // Физическоевоспитание студентов.–2009.–No 2.–С. 26-28.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.