Шуба В. В., Інноваційні педагогічні шляхи розвитку силових здібностей хлопців 16-17 років засобами скелелазіння.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 176-181.

Вікторія Вікторівна Шуба,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології,
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту,
вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро́, Україна


ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ХЛОПЦІВ 16-17 РОКІВ ЗАСОБАМИ СКЕЛЕЛАЗІННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено особливості системи реалізації особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні на основі використання скелелазіння, також визначено структуризацію етапів, методів, принципів і форм організації позакласних (секційних) занять фізичними вправами силової спрямованості. Встановлено специфіку орієнтації учнів щодо засобів фізичного виховання та вперше визначено методичні підходи до навчання учнів застосовувані скелелазіння для розвитку силових якостей. Удосконалено методику впровадження у старших школярів умінь і навичок використання силових навантажень у навчальний та позакласний час залежно від мотиваційних прагнень та фізичних можливостей організму.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

скелелазіння, старша школа, фізичне виховання, силові здібності, мотивація, підготовленість.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Власюк О. О. Розвиток фізичних якостей дітей 11-13 років на уроках фізичної культури засобами скелелазіння / О. О. Власюк // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 32-37.
2.Занюк С. С. Психологія мотивації: навчальний посібник / С. С. Занюк – К.: Либідь, 2002. – 304 с.
3.Земцова І. І. Фізіологічні аспекти спортивного скелелазіння / И. И. Земцова, П. П. Векла // Молода спортивна наука України. – Львів, 2013. – Т. 3. – С. 132–136.
4.Курамшін Ю. Ф. Теорія і методика фізичної культури: підручник, 3-е вид., Стереотип.[Текст] / Ю. Ф. Курамшін. – М.: Радянський спорт, 2007. – 464 с.
5.Новиков М. Т. Основи техніки скелелазіння на спеціальних стендах (тренажерах). Навчальнометодичний посібник СПбДУ. / М.Т. Новиков – М.: СПбДУ, 2000. – 106 с.
6.Репко Е. А. Методические основы скоростносиловой подготовки скалолазов / Е. А. Репко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Т. 3. – С. 200-206.
7.Шульга О. Фізична підготовленість спортсменів 14–15 років, які спеціалізуються в швидкісному лазінні / О. Шульга // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2010. – № 18 (2). – С. 30-35.
8.Grant S. A comparison of the anthropometric, strength, endurance and flexibility characteristics of female elite and recreational climbersand nonclimbers / S. Grant, T. Hasler, C. Davies. – J. SportsSci, 2001. – P. 499-505.
9.Mermier C. M. Physiological and anthropometric determinants of sport climbing performance / C. M. Mermier, J. M. Janot, D. L. Parker, J. G. Swan. – Br. J. SportsMed, 2000. – P. 359-365.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.