Хорошуха М. Ф., Левицька Л. М., Омельчук О. В. Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров’я осіб із порушеннями опорно-рухового апарату.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 169-175.

Михайло Федорович Хорошуха,
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук,
доцент, приват-професор,
Людмила Михайлівна Левицька,
кандидат медичних наук, доцент,
Олена Володимирівна Омельчук,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна


ЕКСПРЕС-МЕТОД ОЦІНКИ РІВНЯ СОМАТИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлено розроблену автором формалізовану шкалу експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я осіб з фізичними вадами за резервами біоенергетики організму. Доведено, що запропонований нами метод доцільно використовувати в практиці проведення масових профілактичних обстежень вищевказаної категорії людей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

здоров’я, експрес-оцінка, патологія опорно-рухового апарату, студенти, дорослі. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Апанасенко Г. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Г. Апанасенко // Наука в олимпийском спорте : специальный выпуск. – 2000. – С. 36–40.
2. Апанасенко Г. Л. Книга о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – К.: Медкнига, 2007. – 132 с.
3. Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: [навч. посіб.] / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська література, 2011. – 224 с.
4. Хорошуха М. Ф. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я осіб із порушенням опорно-рухового апарату / М. Ф. Хорошуха // Спортивна медицина. 2006. – № 2. – С. 146–152.
5. Хорошуха М. Ф. Спортивна медицина : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Хорошуха, О. О. Приймаков. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 309 с.
6. Хорошуха М. Ф. Про чинники, що унеможливлюють використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я спортсменів-підлітків за резервами біоенергетики / М. Ф. Хорошуха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)»: зб. наук. пр. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – С. 327-330.
7. Хорошуха М. Ф. Основи здоров’я юних спортсменів: монографія / М. Ф. Хорошуха. – К. : НУБіП України, 2014. – 722 с.
8. Gieck D. J. Holistic Wellness as a Means to Developing a Lifestyle Approach to Health Behavior Among College Students / D. J. Gieck, S. Olsen // Journal of American College Health. – 2007. – V. 1(56). – P. 29–36.
9. Juvva S. Rehabilitation Contexts: A Holistic Approach / S. Juvva, C. E. Newhill // Journal of Human Behavior in the Social Environment. – 2011. – V. 2(21). – P. 179–195.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.