Ситник О. А., Внесок фізичного реабілітолога у формування здоров’язбережувального освітнього середовища.

// Наука і освіта.  2016.  №8. – 158-162.

Ольга Андріївна Ситник,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації,
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсокова, 2, м. Суми, Україна


ВНЕСОК ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА У ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена обґрунтуванню значимості фізичного реабілітолога у формуванні здоров’язбережувального освітнього середовища. Діяльність фізичного реабілітолога у навчальному закладі пов’язана з розробками методик використання фізичних вправ при функціональних порушеннях, проведенням занять лікувальної фізкультури, навчанням учнів прийомам самомасажу, організацією заходів, спрямованих на покращення адаптації до умов школи, організацією заходів оздоровчого напрямку. Така діяльність сприяє формуванню культури здорового способу життя і створює оптимальні умови для формування здорової особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізична реабілітація, фізичний реабілітолог, здоров’язбереження, навчальний заклад, реабілітаційні заходи, дихальні вправи, лікувальна фізична культура, самомасаж.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Єжова О. О. Здоров’язберігаюча діяльність в освітніх закладах / О. О. Ежова // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Зб.наук.пр. – Ч.1. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 61-66.
2. Лук’янова О. М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О. М. Лук’янова // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2 (18).
3. Оздоровлення дітей молодшого шкільного віку в умовах загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Методичні рекомендації / О. А. Гуменна, О. О Єжова. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 56 с.
4. Попов О. І. Психолого-гігієнічна сутність, види та особливості здоров’язберігаючих технологій у дітей в умовах сучасного навколишнього середовища / О. І. Попов, С. Є. Лупаренко, Л. Т. Бойко // Довкілля і здоров’я. – 2011. – №3. – С. 73-76.
5. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епедемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2014 рік [Електронний ресурс] / за ред. О.С. Мусія. – К., 2015. – 438 с. – Режим доступу: http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Shchorichnadopovid/Щорічнадоповідь.2013.pdf

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.