Ю. В. Кравченко, Ф. Х. Бічекуєва, В. І. Портніченко. АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ СЕРЕДНЬОГІР’Я В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

// Наука і освіта.  2016.  № 8,  92-97.

Юрій Володимирович Кравченко,
науковий співробітник,
Фатіма Хаджимуратівна Бічекуєва,
кандидат медичних наук, науковий співробітник,
Володимир Ілліч Портніченко,
кандидат медичних наук, завідувач відділу фізіології та патофізіології екстремальних станів,
Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень Національної академії наук України,
вул. Богомольця, 4, м. Київ, Україна


АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ СЕРЕДНЬОГІР’Я В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


АНОТАЦІЯ:

Проведено дослідження вищої нервової діяльності у старшокласників, які постійно проживають на висо- тах 800 м і 2100 м, на початку, у середині та наприкінці навчального року. Встановлено, що у навчальному процесі відбувається погіршення сенсомоторних показників в обох групах. Довготривала адаптація до гіпоксії в середньогір’ї сприяє більш оптимальній адаптації учнів до навчального процесу та сповільненому розвитку процесів втомлення в корі головного мозку в порівнянні з контролем.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 гіпоксія, адаптація, середньогір’я, вища нервова діяльність, втомлення, навчальний процес.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Леонова А. Б. Психологические технологии управления состоянием человека / А. Б. Леонова, А. С. Кузнецова. – М. : Смысл, 2009. – 212 с.
2. Меерсон Ф. З. Адаптационная медицина : меха- низмы и защитные эффекты адаптации / Ф. З Меерсон. – М. : Hypoxia Medical LTD. – 1993. – 331 с.
3. Physical development and individual-typological property peculiarities of the schoolchildren’s nervous system / J. Wojnar, N. Macarenco, D. Nawarecki, E. Menshyh, Y. Petrenco, B. Pustovalov // Annales Uni￾versitatis Mariae Curie-Sklodowska. – 2005. – Vol. LX, Suppl. XVI. – № 8. – P. 281-285.
4. Sense-motor reactivity and physical development of schoolchildren / J. Wojnar, N. Macarenco, V. Lyzogub, E. Menshyh, Y. Petrenco, B. Pustovalov // Annales Uni￾versitatis Mariae Curie-Sklodowska “Promocja zdrowia w hierarchii wartosci”. – 2006. – Vol. LX, Suppl. XVI. – № 8. – P. 325-331.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.