Кислинська Д. М. Особливості структури індивідуальних життєвих цінностей майбутніх правоохоронців у різних сферах життя.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 15-20

Дарья Михайлівна Кислинська,
аспірант кафедри психології і педагогіки,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
проспект Льва Ландау 27, м. Харків, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються особливості життєвих цінностей як центральних компонентів психологічної структури особистості та основних регуляторів поведінки в різних життєвих сферах. Автором підкреслюється місце ціннісних орієнтацій у професійному визначенні та становленні майбутніх правоохоронців протягом навчання у профільному виші; проаналізовано структуру та ієрархію життєвих цінностей майбутніх правоохоронців у різних сферах: професійна сфера, навчання і освіта, сімейне життя, суспільне життя і сфера захоплень. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ціннісні орієнтації, життєві цінності, життєві сфери, професійні цінності, майбутні правоохоронці.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Панчук Н. П. Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця / Н. П. Панчук // Проблеми сучасної психології. – 2013. – Випуск 21. – С. 542-551.
2. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. –К.: Вища школа, 1982. – 215 с.
3. Сенин И. Г. Разработка модифицированного варианта «Опросника терминальных ценностей» / И. Г. Сенин // Психология и практика: Ежегодник РПО. – Ярославль, 1998. – Т.4. – Вып.2. – С. 287-288.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.