Воропаєв Д. С. Практичні заходи, спрямовані на оптимізацію психофізіологічного стану підлітків.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 86-92.

Дмитро Сергійович Воропаєв,
кандидат психологічних наук,
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна


ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА
ОПТИМІЗАЦІЮ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ
 


АНОТАЦІЯ:

Розумова працездатність, що поряд із фізичною, є визначальною у діяльності підлітків, супроводжується певним нервово-психічним напруженням, яке закономірно супроводжується змінами в роботі вегетативних систем. Для забезпечення стабільної ефективної діяльності підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів необхідне додаткове використання різноманітних прийомів, методів та засобів, спрямованих на оптимізацію і корекцію психофізіологічного стану організму при відхиленнях його від оптимального рівня. Експериментальне дослідження становило собою організацію спеціального тренінгу, спрямованого на оптимізацію психофізіологічного стану підлітків. У заключній частині цього етапу була здійснена перевірка його ефективності. У результаті покращення рівня психофізіологічного стану підлітки відзначаються достатнім потенціалом для забезпечення ефективної діяльності в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Це забезпечується не тільки функціональними, але і психоемоційними особливостями організму.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психофізіологічний стан, оптимізація, функціональні можливості, підлітки, тренінгова програма.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Завадська Т. В. Оптимізація діяльності вчите- лів з урахуванням показників нейродинаміки / Т. В. Завадська // Вісник Київського міжнародного університету: Сер.: Психологічні науки. – 2004. – Вип. 5. – С.21-29.
2. Ильин Е. П. Методические указания к прак- тикуму по психофизиологии (экспресс-методы при изучении свойств нервной системы) / Е. П. Ильин. – Л.: Ленингр. пед. ин-т, 1981. – 82 с.
3. Карпухина А. М. Психологические и психофи- зиологические пути повышения эффективности деяте- льности / А. М. Карпухина. – К.: Знание, 1990. – 19 с. 4. Филлипов М. М. Психофизиология функціо- нальных состояний: учеб. пособие / М. М. Филлипов. – К.: МАУП, 2006. – 240 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.