Ліщина Н. В. Співвідношення між показниками копінг-стратегій та рольової кризи.

// Наука і освіта.  2016.  №7. – 70-76.

Наталія Володимирівна Ліщина,
аспірант кафедри загальної і диференційної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ
КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА РОЛЬОВОЇ КРИЗИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті наводяться емпіричні дані щодо встановлення та аналізу взаємозв’язків між показниками копінг-стратегій і рольової кризи особистості. Надається інформація про наявність та направленість статистичних зв’язків між явищами, що вивчаються, які представлені кореляційними плеядами в двох вибірках – жіночої і чоловічої. Виявлено неоднозначні зв’язки (прямі, зворотні) між більшістю показників, що вивчаються. Встановлено спільні риси та розбіжності у кількості та направленості зв’язків між показниками, що вивчаються у представників жіночої статті в порівнянні з чоловічою.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість, соціально-психологічні ролі, життєві ролі, копінг-стратегії, рольова криза


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Амбрумова А. Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика / А. Г. Амбрумова // Психологический журнал. 1985. – Т.6. – №6. – С. 107-115.
2. Брынза И. B. Особенности переживания профессионального кризиса у лиц с различным типом эмоциональности: дисс..канд. психол. наук : 19.00.01 / Ирина Вячеславовна Брынза. – Одесса, 2000. – 281 с.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 187 с. Психологія – Психология – Psychology "Наука і освіта", №7, 2016 75
4. Гендерная психология. 2-е изд. / Под ред. И. С. Клециной. – СПб. : Питер, 2009. – 496 с.
5. Крюкова Т. Л. Человек как субъект совладающего поведения / Т. Л. Крюкова // Психологический журнал. – 2008. – Т.29. – №2. – С. 88-95
6. Крюкова Т. Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг - шкалы. (изд. 2-е, исправленное, дополненное) / Т. Л. Крюкова.– Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. – Авантитул, 2010. – 64 с.
7. Лазарус Р. Теория кризиса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. – Л.: Медицина, 1980. – С. 178-208.
8. Основні тенденції функціонування особистості у ракурсі рольової теорії / П. П. Горностай // Наукові студії з соціальної та політичної психології. – Вип. 6(9). – К. – 2002. – С. 44-57
9. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
10. Социология: Учебник для вузов / Г. В. Осипов, А. В. Кабыща, М. Р. Тульчинский др. – М.: Наука, 1995. – 124 с.
11. Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – 468 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.