Благун Н. М. Соціалізація особистості учнів методами вивчення української літератури

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 5-11.

Наталія Михайлівна Благун,
доктор педагогічних наук, професор,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка 57, м. Івано-Франківськ, Україна


СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ МЕТОДАМИ
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


АНОТАЦІЯ:

У статті описано підходи до формування соціалізації особистості через призму вивчення української літератури. Проаналізований зміст програмового матеріалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів наводить на думку про те, що представлені в художніх творах національні ідеали безперечно допомагають становленню соціалізації особистостей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціалізація, художня література, програмовий матеріал, самореалізація, національна свідомість.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Blahun N. The functional and social aspects of organizing comprehensive educational institutions / Nataliia Blahun // The Russian academic journal. – No 2 (Vol. 28). – 2014. – P. 51-53.
2. Благун Н. М. Принципи інформаційного забезпечення та соціалізації управлінських рішень у загальноосвітньому навчальному закладі / Н. М. Благун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія No 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – No 15 (22). – С. 182-185.
3. Благун Н. М. Якість освіти – ключова проблема соціалізації контролю навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / Н. М. Благун // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 50. – С. 28-38.
4. Тютюнник Г. Дикий : Вибрані твори / Григір Тютюнник // Дивак / Григір Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – (Скарби). – С. 8–18.
5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.
6. Шевчук В. Дім на горі / Валерій Шевчук. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 560 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.