Поліхроніді А. Г. Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах

// Наука і освіта.  2016.  №6. – 82-85.

Аглая Григорівна Поліхроніді,
викладач кафедри сольного співу,
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової,
вул. Новосельського, 63, м. Одеса,Україна


СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сутність та специфіку інклюзивного освітнього середовища, створення якого перед- бачено концепцією інклюзивної освіти. Охарактеризовано структурні компоненти інклюзивного освітнього середовища, наведено можливі перешкоди у його створенні та критерії аналізу.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Гайдукевич С. Е. Средовой подход в инклю- зивном образовании / С. Е. Гайдукевич // Инклюзив- ное образование : состояние, проблемы, перспекти- вы : материалы регионального семинара. – Минск : Четыре четверти, 2007. – С. 34-46.
2.Основи інклюзивної освіти : [навч.‐метод. посіб. / за заг. ред. А. А. Колупаєвої]. – К. : «А.С.К.», 2012. – 308 с.
3.Сунцова А. С. Теории и технологии инклюзив- ного образования : [учеб. пособ.] / А. С. Сунцова. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 110 с. 4.Управління педагогічними інноваціями в інклюзивній освіті : [навч. посіб.] / А. М. Ананьєв, С. В. Воронова, М. В. Малік, О. О. Сакалюк, М. М. Тодорова, М. М. Торган, Н. М. Черненко [та ін.] ; за заг. наук. ред. С. К. Хаджирадєвої. – К. : Освіта України, 2014. – 244 с

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.