Горбунова В. В. Сприяння соціального оточення відновленню та зростанню особистості при посттравматичних станах та розладах.

// Наука і освіта. 2016. №5. – 40-45.

Вікторія Валеріївна Горбунова,
доктор психологічних наук, доцент,
завідувачка кафедри клінічної психології,
Український католицький університет
вулиця Іларіона Свєнціцького, 17, м. Львів, Україна


СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ТА ЗРОСТАННЮ
ОСОБИСТОСТІ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТАНАХ ТА РОЗЛАДАХ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена проблемі відновлення та зростання осіб, які пережили травматичні події. Зокрема, йдеться про роль найближчого соціального оточення у розумінні, підтримці та фасилітації адаптивних змін у картині світу, поведінці та емоційних реакціях тих осіб, які зазнали впливу факторів, що загрожують життю та здоров’ю та зіткнулися з посттравматичними станами і розладами. Матеріал подається у такій чергово- сті: поняття про посттравматичний стресовий розлад, його симптоми та діагностичні критерії; нейрофізі- ологічні зміни у діяльності нервової системи та мозку; опис супутніх проблем та розладів; рекомендації осо- бам з найближчого оточення щодо підтримки та сприяння посттравматичному особистісному зростанню постраждалих; ознаки, які свідчать про потребу звернення за фаховою допомогою.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

посттравматичний стресовий розлад, травматична подія, інтрузії, уникання, посттравматичне зростання, соціальне оточення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Avenevoli S, Stolar M. Li J, Dierker L, Ries Merikangas K. Comorbidity of depression in children and adolescents: models and evidence from a prospective high-risk family study / S. Avenevoli, M. Stolar, Li J, Dierker L, Ries Merikangas K. // Biol Psychiatry. – 2001. – № 49 (12). – Р. 1071-81.
2. Briere John. Principles of trauma therapy : a guide to symptoms, evaluation, and treatment / John
Briere, Catherine Scott // University of Southern California, Keck School of Medicine. – Second edition, DSM-5 update. – Los Angeles : Sage, 2015.
3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. – 5th edition Washington. – DC: American Psychiatric Association, 2013.
4. Hooberman J. B. Resilience in trauma-exposed refugees: The moderating effect of coping style on resilience variables / J.B. Hooberman, B. Rosenfeld, A. Rasmussen & A. S. Keller, // American Journal of Orthopsychiatry. – 2010. – № 80. – Р. 557-563.
5. Leskin G. A. Lifetime trauma history and panic disorder: Findings from the National Comorbidity Survey / G.A. Leskin & J.I. Sheikh // Journal of Anxiety Disorders. – 2002. – № 16. – Р. 599-603.
6. McCutcheon V. V. Age at trauma exposure and PTSD risk in young adult women / V. V. McCutcheon, C.E. Sartor, N.E. Pommer, K.K. Bucholz, E.C. Nelson, P.A.F. Madden & A.C. Heath // Journal of Traumatic Stress. – 2010. – № 23. – Р. 811-814.
7. McFarlane A. C. Response to acute trauma and risk of posttraumatic stress disorder / A.C. McFarlane, C.A. Barton, R. Yehuda & G. Wittert // Psychoneuro endocrinology. – 2011. – № 36. – Р. 720-727.
8. McLaughlin K. A. Serious emotional disturbance among youth exposed to Hurricane Katrina 2 years postdisaster / K. A. McLaughlin, J. A. Fairbank, M. J. Gruber, R. T. Jones, M. D. Lakoma, B. Pfefferbaum, R. C. Kessler // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. – 2009. – №48. – Р. 1069-1078.
9. Raison C. L. When not enough is too much: The role of insufficient glucocorticoid signaling in the pathophysiology of stress-related disorders / C.L. Raison & A.H. Miller // American Journal of Psychiatry. – 2003. – №169. – Р. 1554-1565.
10. Sherin J. E. Post-traumatic stress disorder: The neurobiological impact of psychological trauma / J. E. Sherin & C. B. Nemerоff // Dialogues in Clinical Neuroscience. – 2011. – № 13. – Р. 263-278.
11. Yuan C. Protective factors for posttraumatic stress disorder symptoms in a prospective study of police officers / C. Yuan, Z. Wang, S. S. Inslicht, S. E. McCaslin, T. J. Metzler, C. Henn-Haase, C. R. Marmar // Psychiatry Research. – 2011. – № 188. – Р. 45-50.

 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.