Мазяр О. В. Глибиннопсихологічні особливості сприймання «пікаперами» осіб іншої статі.

// Наука і освіта. 2016. №5. –212-217.

Олег Васильович Мазяр,
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПРИЙМАННЯ «ПІКАПЕРАМИ» ОСІБ ІНШОЇ СТАТІ


АНОТАЦІЯ:

Стаття розкриває проблематику несвідомої мотивації статевої поведінки «пікаперів». На матеріалі асоціативного експерименту та факторизації отриманих даних показується зв’язок статевої поведінки «пі- каперів» чоловічої статі гетеросексуальної орієнтації з їхнім ставленням до інцестуозних осіб, а також спе- цифікою захисного механізму заміщення (за негативним зразком). Зазвичай, «пікапери» демонструють значні труднощі у поєднанні чуттєвого (еротичного) та ніжного (емоційного) потягів до осіб протилежної статі. Типовий «пікапер» не має деструктивного внутрішнього конфлікту, але, разом із тим, не здатен встановлю- вати довготривалі інтимні стосунки через брак ніжної прив’язаності до об’єкта сексуальної уваги. Автор обґрунтовує думку про те, що поведінка «пікаперів» лише зрідка містить психологічну проблематику. Особис- тісна проблема «пікаперів» може проявлятися як невдала спроба нав’язливою сексуальною активністю компе- нсувати психологічну імпотенцію, яка утворилася внаслідок неадекватно вирішеного Едіпового конфлікту.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистісна проблема, комплекс Едіпа, заміщення, психологічна імпотенція, сексуальна поведінка, пікапер.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Келли Г. Основы современной сексологии / Г. Келли. – СПб. : «Питер», 2000. – 896 с.
2. Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М. : Медицина, 1989. – 336 с.
3. Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия, с обра- щением особого внимания на извращение полового чувства / Р. Крафт-Эбинг ; пер. с нем. – М. : Респуб- лика, 1996. – 591 с.
4. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан ; пер. с нем. ; 2-е изда- ние. – М. : Институт позитивной психотерапии, 2006. – 464 с. – (Серия «Позитивная психотерапия»).
5. Практика и теория индивидуальной психоло- ги / Альфред Адлер. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с. – (Серия «Психология-классика»).
6. Сикорский И. А. Алкоголизм в России в ХІХ столетии и борьба с ним / И. А. Сикорский // Вопросы нервно-психической медицины. – 1901. – Т. 6. – С. 537-541.
7. Справочник по психиатрии / Под ред. А. В. Снежневского. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Медицина, 1985. – 416 с.
8. Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Й. Стюарт, В. Джойнс ; Пер. с англ. – К. : ФАДА ЛТД, 2002. – 393 с. : іл.
9. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / Зигмунд Фрейд ; пер. с нем. – Мн. : ООО «По- пурри», 1999. – 480 с.
10. Фрейд З. Тотем и табу : сборник / Зигмунд Фрейд. – М. : Олимп; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 448 с.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.