Король Л. М., Максимець С. М. Психологічні проблеми впливу інтернету на становлення особистості.

// Наука і освіта. 2016. №5. –189-193.

Лідія Миколаївна Король,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Світлана Миколаївна Максимець,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, УкраїнаПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТУ
НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

Розглядається роль Інтернету у життєдіяльності сучасної молоді, його вплив на становлення особис- тості. Вивчається проблема Інтернет-залежності молоді, аналізуються особливості розвитку окремих рис особистості залежних та звичайних користувачів мережі Інтернет. Визначається рівень емпатійності сту- дентів з Інтернет-адикцією та помірним перебуванням в мережі, відмінності їх поведінки в ситуаціях мора- льного вибору і необхідності прояву емоційного відгуку. Окреслюються шляхи попередження та подолання не- гативного впливу Інтернету на молодь.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Інтернет-залежність, адикція, особистість, емпатійність, емпатія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бурова В. В. Социально-психологические аспекты Интернет-зависимости / В. В. Бурова. – М. – 2001. – С. 32- 43.
2. Янг К. С. Диагноз – Интернет-зависимость / К. С. Янг // Мир интернета. – М. – 2000. – № 2. – С.14-18.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.