Гадомська А. А. Формування і збагачення лексичного запасу іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів: види вправ.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 37-42.

Аліна Анатоліївна Гадомська,
аспірант кафедри української філології
і методики навчання фахових дисциплін,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 34, м. Одеса, Україна 


ФОРМУВАННЯ І ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КРЕОЛІЗОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ: ВИДИ ВПРАВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються види вправ, які застосовуються під час лексичної роботи зі студентами-іноземцями задля формування і збагачення їхнього словникового запасу засобами креолізованих рекламних текстів, наведено приклади використання конкретних текстів сучасної реклами як навчального матеріалу для формування лексичного запасу іноземних студентів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

українська мова як іноземна, іноземні студенти, лексичний запас, креолізовані рекламні тексти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бакум З. П. Навчання лексики в курсі україн- ської мови як іноземної / З. П. Бакум, С. О. Караман // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 5. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – С. 690-694.
2. Гез, Н. И. Система упражнений и последова- тельность развития речевых умений и навыков / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 6. – С. 29-40.
3. Жинкин Н. И. Речь как проводник информа- ции / Н. И.Жинкин. – М.: Наука, 1982. – С. 83.
4. Словник української мови : в 11 тт. / за ред. І. К. Білодіда ; АН УРСР. Інститут мовознавства. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – Т. 1. – 1970. – С. 200, 527.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.