Khazaei L., Ahmadi P., Momeni far S., Rahmani F., Bakhshi H., Ali fat A., Gholipour J., Hosseinpour R.. Challenges and Disadvantages of Multigrade Teaching: Qualitative Research.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 135-142.

Лейла Хазаі,
аспірант кафедри педагогіки, Тегеранський університет, м. Тегеран, Іран,
Первін Ахмеді,
аспірант кафедри педагогіки, Al-Zahra (SA) University, Университет аль-Захра,Тегеран, Іран,
Седигех Момени,
магістр клінічної психології, Ісламський університет Азад, м. Саве, Іран,
Фаріде Рамані,
магістр філософії та історії педагогіки, Ісламський університет Азад, м. Такестан, Іран,
Хамед Бакші,
аспірант кафедри філософії освіти, Університет Шахед, Тегеран, Іран,
Аюб Али,
аспірант кафедри філософії освіти, Университет Шахед, м. Тегеран, Іран,
Джавад Голшпур,
магістр педагогіки, Університет Алламеха Табатабая,
Реза Хоссейнпур,
доцент, Університет Імама Хусейна, м. Тегеран, Иран


ПРОБЛЕМИ МУЛЬТИКЛАСОВОГО НАВЧАННЯ
З ТОЧКИ ЗОРУ ВИКЛАДАЧІВ: ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано феномен мультикласового навчання та його основні проблеми з точки зору викладачів. Мультикласове навчання базується на проведенні спільних занять учнів різного віку та статі з різних класів. В основному таке навчання практикується у віддалених селах, у яких працюють декілька вчителів на всю школу. У дослідженні взяли участь 13 учителів, які практикують мультикласові заняття, з якими було проведено інтерв’ю. Резуль- тати експерименту засвідчили, що мультикласове навчання має такі недоліки: нестача часу, відсутність мотивації студентів і викладачів, неуспішність у навчанні, відсутність навчальних кабінетів та засобів для забезпечення навчального процесу, невдале поєднання дітей за віком та гендером, недостатній менеджмент з боку адміністрації школи, несправедливість у порівнянні таких учнів з учнями зі звичайних класів. На основі проведеного дослідження було розроблено такі рекомендації для покращення системи мультикласового навчання: ураховуючи обмежений час занять, необхідно переглянути підручники та посібники, які використовуються для навчання у звичайних класах, переробити або адаптувати їх для забезпечення адекватного навчального процесу під час мультикласових занять; необхідно розміщувати учнів на уроці у залежності від їхнього віку та статі – ближче один до одного – для забезпечення взаємодії, наприклад, в одному ряді посадити учнів першого класу, в іншому – третього класу тощо; також рекомендовано забезпечувати тіснішу взаємодію слабких старших студентів із молодшими учнями задля того, щоб вони у взаємодії проходили матеріал; слід залучати відповідальних людей до забезпечення таких шкіл необхідним приладдям для реалізації освітнього процесу; рекомендовано накопичувати та використовувати успішний досвід інших країн у проведенні мультикласових занять.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

виклик, проблеми, мультикласове навчання, вчителі, якісний аналіз.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Rezaee, R. (1989). Controlling and teaching multi-grade classes. Teacher training college, Iran printing company.

2. Bashiri Haddadan, K. (2013). Teachers and experts’ perceptions and experiences of multi-grade classes in primary schools in Caliber rural areas. Master’s thesis. Faculty of Education and Psychology. Tabriz University.

3. Aghazadeh, M., Fazli, R. (2010). Guidance of teaching in multi-grade classes. Tehran, Aaeizh press.

4. Eliasvand, A., Jamshidi, A. (1995). A study of the problems of rural multi-grade classes in Divandareh city in the academic year 1994-95. Research Project, Research Council of Kurdistan education organization.

5. Asadi, P. (2001). A study of the problems of multigrade classes in Golpayegan city and providing more appropriate teaching methods in these classes. Research projects, Research Council of Isfahan education organization

6. Ghaisar, Sh. (2001). Recognition of teachers’ problem in rural multi-grade classes in Korani area from the perspective of managers and teachers in the academic year 2001. Research Project, Research Council of Kurdistan education organization.

7. Kouchaki, N., Abbasi, M. (1995). A study of the problems of rural multi-grade classes in the academic year 1994-95 in Bijar City. Research Project, Research Council of Kurdistan education organization.

8. Hashtjin, B., Saedi, A., Zarj Abad, A. (2001). A study of the problems of multi-grade classes. Research projects, PNU, Khalkhal branch.

9. Cornish, L. (2006). L. Cornish (Ed.). Reaching EFA through multi-grade teaching. Armidale Armidale, Australia: Kardoorair Press

10. Erdem, A. R. (2004). Teaching in the Multigrade class (2nd ed.), AnÕ Press. Ankara.

11. Erdem, A. E., Kamac Õ., S. Aydemir, T. (2005). The problems of the primary school teachers in charge of teaching and training united classrooms. Denizli Case: Theory and Practice in Education, 1, 3-13.

12. Ford, B. E. (1977). Multi-age grouping in the elementary school and children’s affective development: a review of recent research. The elementary school journal, 78, 149-159.

13. Franklin, M. P. (1976). Multi-grading in elementary education. Childhood education, 42 (9), 513-515.

14. Øzci, E., Duran, H. & Taúar, H. (2010). An investigation in multigrarde class teaching with respect to primary school teacher candidates’ perceptions and in views of primary school teachers working in multigrade class. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(1), 19-35.

15. Kalaoja, E., & Pietarinen, J. (2009). Small rural schools in Finland: a pedagogically valuable part of the school network. International Journal of Educational Research, 48(2), 109-116. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.003.

16. Kerem, Coskun, Mustafa, Metin, Kaan, Bülbül, Gül, Kaleli Yılmaz (2011). A study on developing an attitude scale towards multi-grade classrooms for elementary school teachers. Original Research Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2733-2737.

17. Kilic, D., Abay, S. (2009). Primary school teacher’ opinions on problems facing in the process of teaching and learning in the multigrade classrooms. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(3), 623-654.

18. Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. London: Routledge.

19. Köksal, K. (2002). Teaching in the Multi-grade Classrooms. Pegema Press, Ankara.

20. Little, A.W. (2001). Multi-grade teaching towards international research and policy agenda. International Journal of Educational Development, 21, 481-497.

21. Mason, D. A. & Burns, R. B. (1997). Reassessing the effects of combination classes. Educational Research and Evaluation, 3 (1), 1-53.

22. Metin, M. (2011). A study on developing a general attitude scales about environmental issue for students in different grade levels. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(2), 3.

23. Miller, B. A. (1991). A review of the qualitative research on multigrade education. Journal of Researching Rural Education 7(2), 3-12.

24. Mycock, M. A. (1967). A Comparison of Vertical Grouping and Horizontal Grouping in the Infant School. British Journal of Educational Psychology, 37, 133-145.

25. Öztürk, N. (2007). The practice of multi-grade classrooms since the beginning of the Turkish Republic. Journal of Buca Faculty of Education, 22, 28-35.

26. Pratt, D. (1986). On the merits of multiage classrooms. Research in Rural Education 3 (3), 111-115.

27. Stehney, V. (1970). Why Multi-aging Grouping in the Elementary School. National Elementary Principal, 49, 21-23.

28. Thomas, C., Shaw, C. (1992). Issues in the Development of Multigrade Schools. World Bank Technical Paper 172. The World Bank, Washington, DC.

29. Veenman, S. (1995). Cognitive and noncognitive effects of multigrade and multi-age classes: a best evidence synthesis. Review of Education Research 65 (4), 319-381.

30. Visauta, B. (1998). An´alisis estad´Õstico con SPSS para Windows: Volumen II. Estad´Õstica multivariante. Madrid, Spain: McGrawHill/Interamericana de Espa˜na, S.A.U.

31. Raggl, A. (2011). Altersgemischter Unterricht in kleinen Schulen im alpinen Raum [Multi-age teaching in small schools in Alpine regions]. In R. Müller, A. Keller, U. Kerle, A. Raggl, & E. Steiner (Eds.), Schule im alpinen Raum [Schools in Alpine regions] (pp. 231-305). Innsbruck: Studien Verlag (FokusBildungSchule Bd. 2).

32. Hoffman, J. (2003). Multiage teachers’ beliefs and practices. Journal of Research in Childhood Education, 18(1), 5-17.

33. Kalaoja, E. (2006). Change and innovation in multi-grade teaching in Finland. In L. Cornish (Ed.). Reaching EFA through multi-grade teaching (pp. 215- 228). Armidale, Australia: Kardoorair Press.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.