Shahnemati S. Z., Saadatmand Z., Keshtiaray N. Phenomenology of Teachers’ Experience in Teaching Art to Primary School Students.

// Наука і освіта.  2016.  №12. 127-134.

Захра Шахнемати,
студентка магістратури, факультет педагогіки,
Ісламський університет Азад, Ісфахан, Іран,
Зохре Садатманд,
доцент, навчально-методичний відділ,
Ісламський університет Азад, Ісфахан, Іран,
Наргіз Кештіарай,
доцент, навчально-методичний відділ,
Ісламський університет Азад, Ісфахан, Іран, 


СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються особливості викладання мистецьких дисциплін молодшим школярам на основі аналізу досвіду вчителів. Мистецтво розвиває в дітях креативність, естетику, а також допомагає самореалізовуватися, виражати почуття та не боятися проявляти себе на інших уроках. Саме задля реформування та покращання викладання важливо вивчати досвід вчителів. Було проведено дослідження, у якому взяли участь 20 викладачів мистецьких дисциплін (кандидатів наук, доцентів) міста Шираз та Марвдашт. Загалом було проаналізовано 12 інтерв’ю, оскільки після 12-го відповіді вчителів повторювалися та не містили нової інформації. Було проаналізовано основні методи та форми роботи для викладання історії мистецтва, мистецької критики, естетики та прикладного мистецтва. За результатами аналізу кодування інтерв’ю було виявлено, що основними формами роботи на уроці є такі: виявлення випадкових зображень (пошук зображень в абстрактному живописі), малювання картин за певною тематикою, завершення незакінчених картин, робота з глиною, виготовлення фігурок чи виробів із паперу, листя чи каміння, вигадування та розповідання історій за витвором мистецтва, рольові ігри, оформлення картинної галереї у класі та інші. Також було аналізовано та систематизовано основні ролі вчителя та дітей на уроці мистецтва. Окрім цього, представлено модель уроку мистецтва для дітей молодших класів та описано її основні компоненти. Було зроблено висновок, що основну частину знань учні отримують саме в школі під час уроку, отже саме тому якість викладання дисциплін, а також середа класу є найважливішими факторами учнівських досягнень.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методи викладання, мистецькі дисципліни, мистецтво, викладання, досвід учителів, уроки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Deasy, R. (Ed). (2002). Critical links: Learning in the arts and student academic and social development. Washington, DC: Arts Education partnership.

2. Eisner, Elliot (2002). The lessons of teaching Arts, available at learning and arts: crossing boundaries. Proceedings from an. Invitational Meeting for Education, Arts and Youth Funders. Los Angeles.

3. Eisner, Elliot (1998). Educational imagination, Design and Evaluation of school programs: Macmillan college publishing. New York.

4. Huwitz, Al & Day, Michale (1991). Children and their arts. Regional meeting on Arts Education in the European Countries Canada and the United states of America. Finland.

5. Maleki, H. (2007). Basics lesson planning. Tehran: Organization of School of Social Sciences of Study and Compilation.

6. Mirzabeygi, Ali. (2011). The role of art in education and mental health. Tehran.

7. Mehrmohammadi, Mahmoudi (2011). What, why and how art education. Tehran. 8. Amini, Mohammad (2005). Art education in the field of education. Tehran, Byzh.

9. Rzayy, Manizheh (2004). Review of Harry Brody’s aesthetics and its application in education with an emphasis on teaching-learning. Doctor’s thesis. Tarbiat Modarres University.

10. Tahery, Hassan (2005). Report evaluating the pilot implementation of elementary art curriculum at first grade of secondary school. Tehran: Office writing textbooks Ministry of Education.

11. Lnkstr, John (1999). Art school. (Abbas Zadeh Trans.). Tehran.

12. Mlky, Hassan (2000). Curriculum guidelines. Tehran: Message ideas. 13. Mhr Mohammadi, Mahmoud (2003). Basic art education “What, why and how”. Tehran School Publishing. 14. Mohammadi, Mahmoud (2004). What, why, how art education. Tehran: school.

15. Myrza, BegayHassan (1991). The role of art in education and children's mental appetite. Tehran.

16. Myrzabygy, Ali (2003). The role of art in education and mental health. (4th ed.). Tehran: School publishing.

17. NaghibZadeh, Myrbdalhsyn (1995). Philosophy of Education. Tehran: Tahoori

18. Curtis, T. E. & Speiker, C. A. (1977). Aesthetic in American education: A position statement. Education and leadership. (35 Vol.).

19. Moon, S. O. (2002). Critical discourse of postmodern aesthetics in contemporary furniture. Retrieved from: http: www.naeareston.org.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.