Випуск №8, 2016

Титульна сторінка

Бондаренко К. К.,
Маджаров А. П.,
Бондаренко А. Е.

Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц

5

Бондаренко К. К.,
Палашенко М. Ю.,
Назаренко И. А.,
Захарченко О. А.

Структура тренировочной деятельности пловцов на основе функционального состояния скелетных мышц

12

 

Головченко О. І.

Оптимізація самостійної роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання»

19

 

Dehtiarenko T. V.,
Kodzhebash V
. F.

Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis

24

 

Дегтяренко Т. В.,
Павлова Н. В.

Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного  підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку

30

 

Дегтяренко Т. В.,
Шевцова Я. В.

Реалізація психофізіологічної парадигми в олігофренопедагогіці

37

Дяченко Ю. Л.

Методичний супровід організації оздоровчо-реабілітаційних заходів для дітей старшого дошкільного віку з кіфотичною поставою в умовах навчального закладу

43

Евтухова Л. А.,
Босенко А. И.

Использование метода электретно-термического анализа при изучении медико-биологических дисциплин

47

Жáра Г. І.

Форми і методи реалізації змісту компетентності індивідуального здоров’язбереження майбутніх учителів

52

 

Завадська М. М.

Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ засобами спортивної ходьби

58

Заікіна Г. Л.

Оцінка ефективності використання організованої рухової активності учнів спеціалізованої школи

62

Калиниченко І. О.

Оптимізація навчального процесу в старших класах за даними конституційно-типологічних та функціональних характеристик учнів

68

Клименко О. В.,
Босенко А. І.,
Євтухова Л. О.

Удосконалення навчального процесу з підготовки бакалаврів фізичного виховання за даними моніторингу фізичного розвитку студентів

73

Клинов В. В.,
Блоцкий С. М.

Формирование ценностей культуры досуга старшеклассников сельских школ в процессе физкультурно-спортивной деятельности

79

Кожуріна І. Є.

Програма оздоровчого фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів

85

Кравченко Ю. В.,
Бічекуєва Ф. Х.,
Портніченко В. І.

Адаптаційні можливості дітей-мешканців середньогір’я в умовах навчального процесу

92

Кривенцова І. В.,
Пашкевич С. А.

Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників

97

Латіна Г. О.

Оцінка превентивної спрямованості фізичного виховання при надлишковій масі тіла у дітей шкільного віку

102

Лизогуб В. С.,
Нечипоренко Л. А.,
Пустовалов В. О.,
Супрунович В
. О.

Спеціальна підготовка та стан біоенергетики футболістів із різними типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи

107

Нестеренко В. Г.

Вплив  фізичної активності на розумову працездатність учнів п’ятих класів

112

Ноздрова О. П.

Формування професійної компетентності та творчого потенціалу майбутнього вчителя за допомогою педагогічної практики в дитячих літніх оздоровчих таборах

117

Павленко І. О.

Формування валеологічного мислення для підвищення адаптаційних можливостей студентської молоді у процесі професійної підготовки у ВНЗ

122

Plisko V. I.,
Sikura A.
I.,
Radziievskyi R.
M.

Motor actions modelling in physical education

126

Подригало Л. В.,
Ровная О
. А.,
Сокол К
. М.,
Максечко О
. Д.

Оптимизации тренировочного процесса спортсменок синхронного плавания на основе мониторинга физического развития и функционального состояния

132

Порада О. В.

До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів

138

Приймаков А. А.,
Ежи Эйдер,
Коленков А. В.

Управление учебно-тренировочным процессом на основе модельных характеристик подготовленности единоборцев высокой квалификации

142

Самокиш І. І.,
Босенко А. І.,
Дишель Г. О.

Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів

151

 

 

Ситник О. А.

Внесок фізичного реабілітолога у формування здоров’язбережувального освітнього середовища

158

Скиба О. О.

Роль спрямованості навчального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл на адаптаційні можливості юних спортсменів

163

Хорошуха М. Ф.,
Левицька Л
. М.,
Омельчук О
. В.

Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров’я осіб із порушеннями опорно-рухового апарату

169

Шуба В. В.

Інноваційні педагогічні шляхи розвитку силових здібностей хлопців 16-17 років засобами скелелазіння

176

Шуба Л. В.

Теоретико-методичні основи вивчення дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» на факультеті фізичного виховання

182

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.