Олександр Шматенко, Володимир Руденко, Наталія Гончаренко. Основні напрямки психологічної допомоги провізорамінтернам з метою збереження їх психічного здоров’я.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 60-67.


DOI:

Олександр Шматенко,
доктор фармацевтичних наук, професор, начальник кафедри військової фармації,
Українська військово-медична академія,
вул. Московська 45/1, 33, м. Київ, Україна,
Володимир Руденко,
доктор фармацевтичних наук, доцент,
доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика,
вул. Дорогожицька, 9, Київ, Україна,
Наталія Гончаренко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри військової фармації,
Українська військово-медична академія,
вул. Московська 45/1, 33, м. Київ, Україна


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРОВІЗОРАМ-
ІНТЕРНАМ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано й охарактеризовано основні напрямки психологічної допомоги провізорам-інтернам із метою збереження й оптимізації їхнього психічного здоров’я. Метою статті є аналіз психологічних особливостей упровадження тренінгової програми зі збереження й оптимізації психічного здоров’я майбутніх провізорів, результативність упровадження тренінгу. Зазначено, що розроблена програма тренінгу «Оптимізація психічного здоров’я провізорів-інтернів засобами арт-терапії» реалізується шляхом упровадження технік танцювальної, музичної, голосової та художньої арт-терапії. Програма створена таким чином, щоб максимально повно впливати на найбільш значущі чинники збереження психічного здоров’я: ставлення до здоров’я як найважливішої цінності; володіння навичками самоконтролю; вміння боротися зі стресовими ситуаціями. У статті розглянуто психологічні особливості реалізації тренінгу «Оптимізація психічного здоров’я провізорів-інтернів засобами арт-терапії», розкрито особливості сприйняття учасниками тренінгу окремих інтерактивних технік; виділено найбільш значущі чинники збереження психічного здоров’я. Представлено порівняльні дані констатувального та контрольного етапів експерименту. Ефективним видом психологічної допомоги, спрямованої на збереження психічного здоров’я, є групова психологічна допомога, зокрема, психологічний тренінг; засобом оптимізації психічного здоров’я є саме цілеспрямований вплив на психологічний стан людини; психологічний тренінг на основі арт-терапевтичних технік є ефективним засобом оптимізації психічного здоров’я.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психологічна допомога, провізори-інтерни, арт-терапія, психологічний тренінг, психічне здоров’я, засоби художньої творчості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: Теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Класс, 2001. – 336 с.
2. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением / М. Е. Бурно. – М.: Медицина, 1989. – 304 с.
3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга / И. В. Вачков. - М.; 1999. – 196 с.
4. Введение в профессию «психолог» / Под ред. И. Б. Гриншпуна. - М., 2004. – 212 с.
5. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков / А. Г. Грецов. – СПб, 2005. – 392 с.
6. Козлов В. В. Интегративная танцевальнодвигательная терапия / В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. – СПб: Речь, 2010. – 286 с.
7. Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб: Питер, 2001. – 224 с.
8. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика / В. И. Петрушин. – М.: Владос, 1999. – 176 с.
9. Прикладная социальная психология / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – М. – 1998. – С. 308.
10. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии / Под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб: Дидактика Плюс, 1999. – 271 с.
11. Пурнис Н. Е. Арт-терапия в развитии персонала / Н. Е. Пурнис. – СПб: Речь, 2008. – 176 с.
12.Ситников А. П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. Псиохотехнологии / А. П. Ситников. – М., 1996. – 303 с.
13. Тарасова Е. Г. Целительные силы искусства: Арт-педагогические техники и приёмы / Е. Г. Тарасова. – Тамбов: ТОИПКРО, 2006. – 196 с.
14. Dion G. Le burnout chez les educatrices en garderie: proposition d'un modele theorique / G. Dion // Apprentissage et Socialisation. – 1989. – Vol. 12 (4). – P. 205-215.
15. Maslach C. Understanding burnout: Definition issues in analyzing a complex phenomenon / C. Maslach // Job stress and burnout: Research, theory, and intervention perspectives / Ed. W.S. Pain. – Beverly Hills, London, New Dehli, 1982. – P.29-40.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory