Svitlana Prokofieva-Akopova. Correction of Fears In Preschool Children From Large and Small Families.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 92-98.


DOI:

Світлана Прокоф’єва-Акопова,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


КОРЕКЦІЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З БАГАТОДІТНИХ ТА НЕБАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ


АНОТАЦІЯ:

Актуальність проблеми виявлення і корекції дитячих страхів сьогодні на тлі нестабільності в суспільстві є вельми важливою – на сучасну дитину обрушується безліч несприятливих чинників, що гальмують розвиток потенційних можливостей особистості. У статті представлені результати дослідження домінуючих страхів і апробації розробленої програми їх подолання у дітей дошкільного віку з багатодітних і небагатодітних сімей; подано класифікацію виявлених дитячих страхів, проаналізовано види домінуючих страхів у дівчаток і хлопчиків, причини їх виникнення. Дослідження включало три етапи: перший етап – констатуючий експеримент, що включав анкетування «Страхи у дітей» (Кузьміна, 2000), «Страхи в будиночках» М.А. Панфілової (Захаров, 2000), проектну методику А. И. Захарова «Мої страхи» (Захаров, 2000). Другий етап – корекційна робота. Третій етап – контрольний. На підставі проведеного первинного дослідження встановлено, що корекцію необхідно проводити з дітьми з небагатодітних сімей, оскільки їм властиві більш високі показники кількості страхів. Для цього була розроблено і впроваджено корекційну програму з подолання страхів у таких дітей, що включала три складових: робота з батьками, педагогічним колективом, дитиною з цією проблемою. Було встановлено, що програма сприяє усуненню і профілактиці дитячих страхів: за певними показниками деякі види страхів зменшилися майже в 1,5-2 рази, а деякі види зникли зовсім. Отримані результати дозволяють стверджувати, що проведення корекційних заходів загалом позитивно впливатиме на психічний стан дитини. Порівняння результатів Педагогіка та дослідження домінуючих страхів у дітей з багатодітних і небагатодітних сімей показало, що діти з багатодітних сімей менш схильні до страхів, вони більш соціально адаптовані, комунікабельні та менш тривожні.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

дитячі страхи, види страхів, діти з багатодітних та небагатодітних сімей, корекційна програма, подолання страхів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Гнездилов А. В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина / А. В. Гнездилов. – СПб.: Речь, 2004. – 162 с.
2.Захаров А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия / А. И. Захаров (Серия «Мир психологии»). – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 448 с.
3.Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Психодиганостика через рисунок в сказкотерапии / Т. Д. ЗинкевичЕвстигнеева, Д. Б. Кудзилов. – СПб.: Речь, 2003. – 40 с.
4.Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 2. / А. С. Спиваковская. – М.: ЗАО Изд-воЭКСМО Пресс, 2000. – 430 с.
5.Кузьмина М. Н. Детский невроз страха / М. Н. Кузьмина // Школьный психолог. – 2000. – № 25. – С. 3-7.
6.Эберлейн Г. Страхи здоровых детей / Г. Эберлейн. Пер. с нем. Ю. Лукоянова. – М.: Знание, 1981. – 192 с.
7. Izard, Carroll Ellis. The psychology of emotions / Carroll E. Izard. - New York; London: Plenum press, Cop. 1991. – XX, 451 p.: ил.; 23 см. – (Emotions, personality, a. psychotherapy).
8. Berlin G. The Effects of Marriage and Divorce on Families and Children [Electronic resource] / G. Berlin // MDRC. – 2004. – № 13. – Р. 2–11. Mode of access: https://www.mdrc.org/publication/effects-marriageanddivorce-families-and-children.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory