Aleksandr Pryimakov, Jerzy Eider, Stanislav Prysiazniuk. Improving Precise Movements Teaching Technique in Physical Education.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 83-91.


DOI:

Олександр Приймаков,
доктор біологічних наук, професор,
Щецинський університет,
Єжи Ейдер,
доктор наук з фізичного виховання, професор,
факультет фізичної культури та охорони здоров’я,
Щецинський університет,
м. Щецин, Польща,
Станіслав Присяжнюк,
доктор педагогічних наук, професор,
Державний університет телекомунікацій,
вул. Солом’янська 5, м. Київ, Україна


УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТОЧНИХ
РУХІВ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Мета – дослідження надійності функціонування і резервів системи управління рухами різної координаційної структури у студенток в процесі фізичного виховання (ФВ). У дослідженнях взяли участь 136 студенток віком віл 17 до 19 років. Вони були поділені на 2 групи – контрольну (КГ) й експериментальну (ЕГ). Студентки КГ відвідували заняття з фізичного виховання (ФВ) відповідно до державної університетської програми. В ЕГ додатково реалізовувалася програма, спрямована на підвищення надійності і резервів системи управління рухами. Основу її склали фізичні вправи підвищеної координаційної складності з елементами новизни, що виконуються з музичним супроводом. Тривалість досліджень склала один навчальний рік. Виявлено позитивний вплив експериментальної програми ФВ на прояв моторної функції студенток ЕГ. Удосконалення управління точними рухами в ЕГ характеризувалося підвищенням якості рухового регулювання, збільшенням швидкості переходу до програмного механізму регулювання в стабільних умовах реалізації рухів, зростанням потужності компенсаторних перебудов для збереження надійності моторної функції в ускладнених умовах. Це свідчить про підвищення резервних можливостей системи управління рухами і є одним із критеріїв цих резервів. Установлено, що провідними критеріями резервних можливостей системи управління рухами різної координаційної структури є: швидкість переходу до програмного механізму управління точними рухами в стабільних умовах функціонування; потужність і ефективність компенсаторних реакцій, що забезпечують стійкість системи управління точними рухами при сенсорних обмеженнях і подразненнях; надійність утримання якісних параметрів руху в оптимальному діапазоні при дії перешкод; зниження сенсорних взаємозв’язків у системі управління рухом у стабільних умовах функціонування (принцип «найменшого взаємодії»).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

студентки, управління, точні рухи, сенсорна депривація, компенсаторні реакції, фізичне виховання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бернштейн Н. А. О построении движений: монография / Н. А. Бернштейн. - Москва: Медгиз, 1947. - 255 с.
2. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows: монография / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. - Москва: Финансы и Статистика (2-е изд.), 2006. - 368 с.
3. Босенко А. И. Оценка уровня мобилизации функциональных резервов студенток младших курсов педагогического университета при дозированных физических нагрузках / А. И. Босенко, И. И. Самокиш, С. В. Страшко, Н. А. Орлик, Е. П. Петровский // Педагогика, психология и медикобиологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2013. - № 11. - С. 3-9. doi:10.6084/m9.figshare.815867.
4.Голубев В. Н. Оценка функциональных резервов в системе управления движением / В. Н. Голубев, Д. Н. Давиденко, А. С. Мозжухин, А. И. Шабанов // Системные механизмы адаптации и мобилизации функциональных резервов организма в процессе достижения высшего спортивного мастерства: монография / Л.: ГДОИФК им П.Ф. Лесгафта, 1987. - С. 12- 18.
5.Гурфинкель B. C. Центральные программы и многообразие движений / B. C. Гурфинкель, Ю. С. Левик // Управление движениями: монография: отв ред. А. А. Митькин, Г. Пик / Москва: Наука, 1990. - С. 32–41.
6.Донской Д. Д. Теория строения действий / Д. Д. Донской // Теория и практика физической культуры. - 1991. - № 3. - С. 9-13.
7.Доценко Е. Н. Резервные возможности системы управления движениями различной координационной структуры у студенток специального учебного отделения вуза / Е. Н. Доценко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2004. - № 4. - С. 36-41.
8.Доценко Е. Н. Развитие координационных способностей студенток специальной медицинской группы в процессе физического воспитания: дисс. … кандидада пед. наук: 13.00.02/ Доценко Олена Миколаївна – Киев: НПУ Драгоманова, 2011. – 198 с.
9.Мищенко B. C. Функциональные возможности спортсменов: монография / В. С. Мищенко. - К.: Здоров’я, 1990. - 200 с.
10. Павлов С. Е. Адаптация / С. Е. Павлов. - Москва: Паруса, 2000. – 600 с.
11. Приймаков А. А. Повышение резервных возможностей системы управления циклическим точностным движением у студенток специальной медицинской группы / А. А. Приймаков, Е. Н. Доценко, Е. А. Приймаков, Павел Ейдер // Вісник чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2010. - Вип. 66. - С. 321-327.
12. Радзиевский А. Р. О накоплении, расходовании и перераспределении функциональных резервов в организме человека / А. Р. Радзиевский, А. Приймаков, В. Олешко, Н. Ящанин // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 110-119.
13. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів: навч. посібник / Л. П. Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2001. – 360 с.
14. Судаков К. В. Теория функциональных систем: монография / К. В. Судаков. – Москва: Наука, 1996. – 95 с.
15. Юхименко С. М. Аналіз адаптаційного потенціалу студентської молоді / С. М. Юхименко// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 145- 147.
16. Becker C. M. Adapting and using quality management methods to improve health promotion explore / C. M. Becker, M. A. Glascoff, W. M. Felts, C. Kent // The Journal of Science and Healing. – 2015. – № 11. – Р. 222-228.
17. Enoka R. M. Neuromechanical basis of kinesiology / R. M. Enoka. – Cleveland: Human Kinetics, 1994. – 446 s.
18. Fairclough S. J. Effects of a physical education intervention to improve student activity levels / S. J. Fairclough, G. Stratton // Physical Education and Sport Pedagogy. – 2006. – № 11(1). – Р. 29-44.
19. Ghez C. Introduction to the motor sytem / C. Ghez // In E.R. Kandel and J.H. Schwartz (Eds.)/ Principles of Neural Science (2nd ed). – New York: Elsevier, 1985. – Р. 429-442.
20. Moosmann K. Erfolgreiche Koordinationsspiele / K. Moosmann // Übungsformen für Schule und Verein. – Wiebelsheim: Limpert, 2008. – Р. 21-35.
21. Neumaier A. Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining. Grundlagen, Analyse, Methode / A. Neumaier. – Köln: Sportverlag Strauß, 2009. – 140 s.
22. Pryimakov A. A. Reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with different coordination structure of special health group girl students in physical education process / A. A. Pryimakov, E. Eider, M. O. Nosko, S. S. Iermakov // Physical education of students. – 2017. – N. 2. – Р. 84-89. doi:10.15561/20755279.2017.0206
23. Raczek Joachim Kszałtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych: podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów/ Joachim Raczek, Władysław Mynarski, Władimir Ljach. – Katowice:Wydanie drugie, 2003. –187 s.
24. Roth K. & Roth Ch. Entwicklung koordinativer Fähigkeiten / K. Roth, & Ch. Roth // In Baur, J., Bös, K., Conzelmann, A. & Singer, R. (Hrsg.): Handbuch motorische Entwicklung. – Schorndorf: Hofmann, 2009. – 197- 225.

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory