Олена Мірошниченко. Роль психологічної готовності особистості в адаптації до екстремальних умов життєдіяльності.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 77-82.


DOI:

Олена Мірошниченко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна
ORCID id 0000-0002-5712-3752


РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В
АДАПТАЦІЇ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються особливості психологічних типів зимівників та роль готовності в процесі адаптації до екстремальних умов життєдіяльності. Актуальність статті базується на тому, що Україна є однією з 29 країн світу, що мають статус Консультативної сторони Договору про Антарктику, і вже протягом 22 років направляє своїх науковців досліджувати «Білий континент» на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». Зимівля українських полярників, що проводять дослідження за напрямами, затвердженими Державною програмою (Науки про Землю, Науки про життя, Фізичні науки), пов’язана з тривалим перебуванням на обмеженій території, що вимагає адаптації до соціальної ізоляції, сенсорної і психологічної депривації у зимуючих. Крім того, адаптація зимівників проходить в умовах суворого клімату і багато в чому залежить від готовності учасників експедиції до виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах. Метою статті є представлення результатів дослідження психологічної готовності до діяльності в Антарктиці як передумови адаптації у різних типів особистості. У статті представлена авторська методика визначення типів особистості, а також надані емпіричні результати щодо показників адаптації у зимівників різних типів за попередні чотири зимівлі. Співставлення результатів обстеження до та після експедиції виявили наявність змін психологічних характеристик особистості і психофізіологічних показників. З іншого боку, після експедиції в окремих зимівників, які під час перебування в Антарктиці мали психоемоційні проблеми, були виявлені типові психологічні та психофізіологічні зрушення, хоча найбільш яскраво проявлялись розлади психофізіологічного статусу саме в Антарктиці. Такі результати дозволили визначити нові критерії психофізіологічного та психологічного прогнозування, а також підтвердили необхідність застосування психологічного тренінгу антарктичних зимівників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 адаптація, адаптивність, підготовка до екстремальної діяльності, готовність, типологія, типи особистості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Володарская И. А. Некоторые проблемы формирования профессионализма у курсантов военного артиллерийского университета [Електронний ресурс] / И. А. Володарская, Н. Д. Изергин, А. С. Марков. – Режим доступу: www document.//http://www.oim.ru/reader.asp?whichpage=l &mytip=l &word=&pagesize =15&Nomer= 13 8
2. Ганнушкин П. Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях / П. Б. Ганнушкин / Под ред. В. К. Вилюнас и Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 280 с.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с
4. Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К.: НікаЦентр, 2006. – 578 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – Питер, 2012. – 352 с.
6. Мірошниченко О. А. Основи психофізіологічних та психологічних умов діяльності: підручник / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. – Житомир: Рута, 2015. – 296 с. Затверджено МОН України (лист № 1/11 – 13386 від 20 серпня 2014 року)
7. Мирошниченко О. А. Роль темперамента зимовщика в процессе адаптации к условиям жизнедеятельности в Антарктике / О. А. Мірошниченко // Наука i освіта: журнал науково-практичний: Педагогіка i психологія. – № 7 / CXXХVІІІ, 2016. – Одеса: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – С. 126–132.
8. Мірошниченко О. А. Готовність українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики / О. А. Мірошниченко // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p. Maria Curie-Sklodowska Universit. С. 242–259.
9. Moiseyenko E., Sukhorukov V., Pyshnov G., Mankovska I., Rozova K., Miroshnichenko O. et al. Antarctical challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypothesis for multidisciplinary prospective studies in the Ukrainian Akademik Vernadsky Station EPMA Journal 2016;7:11.DOI: 10.1186/s13167-016-0060-8 http://epmajournal.biomedcentral.com/
10. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А. А. Налчаджян. – М.: Эксмо, 2010. – 386 с.
11. Perelygina L. The dynamics of manifestation of professionally caused accentuations in employees of the state emergency service of Ukraine / L. Perelygina, Е. Mykhlyuk // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p. Maria Curie-Sklodowska Universit, С. 305–322.
12. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров / Д. Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2009. – 640 с.
13. Sannikov O. Information system operator: the structure and components of personal choice / О. Sannikov // Наука i освіта: журнал науковопрактичний: Психологія. – № 7 / CXXХVІІІ, 2016. – Одеса: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – С. 133–143.
14. Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-эмоциональные аспекты / П. В. Симонов. – М.: Наука, 1975. – 176 с.
15. Теплов Б. М. Психология / Б. М. Теплов. – М.: Учпедгиз, 1953. – 122 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory