Mykhailo Burdin, Yurii Paida, Vasyl Rossikhin, Halyna Rossikhina. Female Smoker’s Trait Profile.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 58-66.


DOI:

Михайло Бурдін,
доктор юридичних наук, доцент, проректор,
Юрій Пайда,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
проспект Льва Ландау, 27, м. Харків, Україна;
Василь Россіхін,
доктор юридичних наук, доцент, проректор з
інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
проспект Науки, 14, м. Харків, Україна,
Галина Россіхіна,
доктор юридичних наук, доцент,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна


ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФІЛЮ ДІВЧИНИ-КУРЦЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено особливості формування особистості із тютюновою аддикцією. В останні десятиліття зростає тенденція до появи великої кількості молодих дівчат та жінок, залежних від тютюну. Для них тютюнопаління стає доступним способом втечі від проблем, а аддиктивна реальність породжує стан емоційного комфорту та короткотривалого забуття. Психологічними причинами різкого зростання цієї аддикції серед дівчат є несформованість адаптативних механізмів, нестійкість емоційно-вольової сфери, а також сприймання тютюну як ефективного антистресу. На підставі результатів емпіричного дослідження виявлено, що серед дівчат-курців переважають інтровертовані особистості, фіксовані на особистих переживаннях, зосереджені на власних інтересах, замкнені, схильні до самоаналізу. Вони характеризуються низьким рівнем адаптації, контактності, соціальною пасивністю. Рівень нейротизму у дівчат-курців високий, вони невпевнені, відчувають себе «невдахами». Для них властиві часті зміни настрою, спади та підйоми енергії, дратівливість та гостра реакція на критику. Зазвичай, такі дівчата не терплять одноманітності та монотонності, їм складно дотримуватись традиційних манер поведінки, тому вони намагаються руйнувати стереотипність. Щодо ціннісних орієнтацій дівчат-курців, то найбільш важливими для них є «матеріально забезпечене життя» і «старанність». Такі цінності, як «творчість» і «щастя інших», а також «шляхетність» і «раціоналізм» є для них найменш важливими. Серед дівчат-курців переважають особи, в яких високі показники за шкалами гіпотонії та істерії.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

аддиктивна поведінка, хімічна залежність, тютюнопаління, дівчата-курці, якість життя, соціальна адаптація, нейротизм.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреева Т. Курс виживання для некурящих / Т. Андреева, К.Красовский. – К., 2000. – 48 с.
2. Анискин Д.Б. Психотерапия табачной зависимости // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 2007. – С. 116-127.
3. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика / Гоголева Анна Викторовна. – М.: Воронеж, МОДЕК, 2002. – 240 с.
4. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Змановская Евгения Валерьевна – М.: Издательский центр «Академия», 2004.– 288 с.
5. Карпов А.М. Самозащита от курения: образовательно-воспитательные методики профилактики и психотерапии курения / А.М. Карпов, Г.З. Шакирзянов – Казань: Центр профилактики наркотизации населения при КМ РТ, 2003. – 32 с.
6. Котляров А. В. Другие наркотики, или Homo addictus: Человек зависимый / Котляров Андрей Викторович. – М.: Психотерапия, 2006. – 480 с.
7. Крамченкова В.О. Тютюнова адикція з точки зору основних психологічних шкіл / В.О. Крамченкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 6. – 2015. – С.179-184.
8. Левшин В.Ф. Курение и табакизм: патогенез, диагностика и лечение / Левшин Василий Федорович. – М.: Анахарсис, 2005. – 156 с.
9. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. Навчальний посібник / Максимова Наталя Юріївна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 308 с.
10. Мартынова Д. Психология курящей женщины / Д. Мартынова // Девичья курилка. 2009. – Режим доступу: https://smokingirl.org
11. Медик В.А. Университетское студенчество: образ жизни и здоровье / В.А. Медик, A.M. Осипов. – М.:«Логос» 2003. – 200с.
12. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения / Менделевич Владимир Давыдович. – М.: Медпресс, 2001. – 432 с.
13. Смирнов В.К. Клиника и терапия табачной зависимости / Смирнов Виктор Константинович. – М., 2000. – 96 с.
14. Яременко О. О. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика / О. О. Яременко, В. М. Балакірєва, О. Р. Артюх та ін. – Київ, 2005. –193 с.
15. Freud S. On Sexuality: Three Essays on the Theory of Sexuality and Other Works / S. Freud. (Penguin Freud library) Paperback, 1991.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory