Антоніна Льовочкіна, Леся Люта. Психологія формування соціальної активності майбутніх соціальних працівників.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 31-38.


DOI:

Антоніна Льовочкіна,
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри соціальної роботи,
Леся Люта,
кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Академіка Глушкова 2-а, м. Київ, Україна


ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

Стаття розкриває результати експериментального дослідження, спрямованого на вияв динаміки формування та розвитку соціальної активності студентів, що навчаються за спеціальністю «соціальна робота». Передбачається, що включення до навчального процесу майбутніх соціальних працівників таких навчальних дисциплін, як: «Теоретичні та практичні основи організації волонтерської діяльності», «Соціальна екологія та екологічна психологія», «Мережева організація соціальної роботи», «Організація соціальної роботи у громаді», які передбачають не тільки вивчення теорії та можливість застосувати її на практиці, але й створення та впровадження власних соціальних проектів, сприятиме у них розвитку соціальної активності як базової компетентності соціального працівника. У дослідженні були використані авторські методики: «Визначення рівня обізнаності та активності у сфері соціальної діяльності»; «Визначення рівня обізнаності у сфері екології та рівня екологічної культури»; малюнковий тест «Соціально активне суспільство», а також метод спостереження, за допомогою якого відбувалося спостереження за соціальною активністю студентів. На основі застосування зазначених методик визначено: рівні розвитку соціальної активності та рівні розвитку екологічної культури як одного із важливих показників соціального інтересу та соціальної спрямованості. Виявлені статистично значимі показники розвитку соціальної активності студентів від початку навчання на першому курсі бакалаврату до його завершення – на четвертому курсі. Виявлено, що застосування навчальних дисциплін, які потребують вміння знаходити соціальні проблеми та розв’язувати їх самостійно, значно впливають на розвиток соціальної активності студентської молоді, спрямованої як на різноманітні соціальні групи, так і на життєве середовище соціуму, що розглядається як субсоціальний об’єкт.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціальна активність, зелена соціальна робота, професійна компетентність, соціальний інтерес, створення та підтримка соціальних груп.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека / А. Адлер. – М.: Академический проект, 2013. – 253 с.
2. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг в концепции Альфреда Адлера / Е. В. Сидоренко. – СПб: Речь, 2002. – 347 с.
3. Чуйко О. В. Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху / О. В. Чуйко // Наука і освіта. – 2018. – №1. – 54-59.
4. Dominelli L. Promoting environmental justice through green social work practice: A key challenge for practitioners and educators / L. Dominelli // International Social Work. – 2014. – Vol. 57(4). – P. 338-345.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory