Ганна Соколова. Особливості емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 118-122.


DOI:

Ганна Соколова,
кандидат психологічних наук, старший викладач,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ БАТЬКІВ,
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягає в аналізі результатів емпіричного дослідження особливостей емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна. Виявлено, що більш поширеною проблемою для батьків дітей із синдромом Дауна є прагнення обмежити свої професійні обов'язки і неповна адекватність емоційного реагування. Якщо ці симптоми проявляються разом, то батьки прагнуть обмежити свою професійну діяльність, звести до мінімуму іншу роботу та займатися лише дітьми. Встановлено, що фаза резистенції є сформованою у батьків більшою мірою, ніж інші складові емоційного вигорання. Всередині цієї фази за сформованістю серед досліджуваних провідними є неадекватне емоційне реагування і редукція обов'язків, які, цілком ймовірно, підсилюють один одного.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість, емоційне вигорання, психологічний стан, симптом.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении / В. В. Бойко. ― М.Наука, 2006 – 167 с..
2. Грабе М. Синдром выгорания / М. Грабе. – СПб: Речь, 2013. – 95 с.
3. Душка А. Л. Оказание психологической помощи семье в ситуации постановки ребенку диагноза ДЦП / А. Л. Душка, Ю. А. Мартынюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 1-12. – С. 254-262.
4. Кукуруза Г. В. Психологічна допомога сім'ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку : дис. докт. псих. наук : 19.00.04 / Г. В. Кукуруза. – Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2013. – 350 с.
5. Никифиров Г.С. Психология здоровья / Г. С. Никифоров. ― СПб: Питер, 2002 – 436 с.
6. Прохоренко Л.І. Бужинецька К.Б. Психологічні аспекти пізнавальної мотивації дітей з порушеннями когнітивного розвитку // Тези доповідей Міжнародної науково-практична конференція "Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26-27 березня 2018 року). – Теребовля : Інтерсервіс, 2018. – С. 184–187.
7. Соколова Г. Б. Психологічні особливості захисної поведінки батьків, що виховують дітей із синдромом Дауна / Г. Б. Соколова // Наука і освіта. – 2017. – №3. – С. 23-28.
8. Шпитальный Д.В. Синдром «эмоционального сгорания» как вид профессиональной дезадаптации (часть вторая) / Д.В. Шпитальный // Профессиональный потенциал. – 2002. – №2. – С.33-42.
9. Brouwers A., Tomic W. A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management / A. Brouwers, W. Tomic // Teaching & Teacher Education. – 2016. – Vol.16, №2. – Р.239-253.
10. Burke R.J., Greenglass E. A longitudinal study of psychological burnout in teachers / R.J. Burke, E. Greenglass // Human Relations. – 2013. – Vol.48. – №2. – P.187-202.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory