Ольга Саннікова, Вікторія Бедан, Людмила Гусак. Презентація інструменту оцінки схильності особистості до переживання самотності.

// Наука і освіта.  2018.  №5-6. 5-11.


DOI:

Ольга Саннікова,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної та диференціальної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікторія Бедан,
аспірантка кафедри загальної та диференціальної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна,
Людмила Гусак,
доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
проспект Волі, 13, м. Луцьк, Волинська область, Україна


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНКИ СХИЛЬНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті викладаються результати перевірки методики, спрямованої на вивчення схильності особистості до переживання самотності, що розроблена О.П. Санніковою та В.Б. Бедан. На відміну від реакції як миттєвого реагування переживанням самотності на ситуацію, яку суб’єкт вважає загрозливою для себе («самотньогенну» ситуацію), і на відміну від психічного стану як короткочасного, але не усталеного, «транзитного» відчуття, схильність до переживання самотності розглядається як складна багаторівнева властивість особистості, що виявляється у її прихильності до певної активності (в емоційній, когнітивній, поведінковій сферах), у мобілізованості, постійній готовності реагувати у різних ситуаціях переживанням самотності. Було розроблено структурну схему схильності особистості до переживання самотності в контексті континуально-ієрархічного підходу (О.П. Саннікова), експліковано й описано її різнорівневі структурні компоненти, що належать до: формально-динамічного рівня (психофізіологічний компонент); якісного рівня (емоційний компонент – палітра афективних репрезентацій переживання самотності; когнітивний – репрезентації самотності в думці; конативний – зовнішні репрезентації, що виявляються у діях, поведінці, у експресії; контрольно-регулятивний компонент – ступінь контролю за різними проявами переживання самотності) та змістово-особистісного рівня (рефлексивно-аналітичний, мотиваційний, установний, адаптивнозахисний компоненти). Відповідно до вимог психометрики було розроблено тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності». Здійснено стандартизацію й апробацію оригінальної методики, що довели високу надійність, валідність, дискримінативність тесту та на цій основі – можливість його застосування як у науково-дослідницьких, так і в практичних цілях.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

переживання, самотність, схильність, особистість, структура, компоненти, надійність, валідність, дискримінативність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. А. с. Тест-опросник «Диференціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності (ДИСПС)» / О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. – № 76765; опубл. 09.02.2018.
2. Анастази А. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Сьюзан Урбина. – СПб: Питер, 2001. – 688с.
3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – М: Издательство Московского университета, 1994. – 200 с.
4. Долгинова О.Б. Одиночество и отчужденность в подростковом и юношеском возрасте: дис. .... канд. психол. наук. 19.00.07 / Ольга Борисовна Долгинова. – СПб, 1996. – 166 с.
5. Кирпиков А. Р. Позитивные аспекты переживания одиночества в подростковом возрасте: автореф. дисс. … канд. психол. наук: спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / Алексей Рафаилович Кирпиков. – Москва, 2002. – 22 с.
6. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: Учебное пособие. 3-е изд., стереотип / А. Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2007. – 392 с.
7. Немов P.C. Психология / Роберт Семенович Немов. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 573 с.
8. Неумоева Е. В. Одиночество как психический феномен и ресурс развития личности в юношеском возрасте: дисс. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Елена Витальевна Неумоева. – Тюмень, 2005. – 233 с.
9. Олейник Н. О. Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості / Дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Нарміна Оруджівна Олейник. - Херсон – 2016. – 216 с.
10. Осин Е. Н. Дифференциальный опросник переживания одиночества: структура и свойства / Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 55-81.
11. Садлер У., Т. Джонсон. От одиночества - к аномии / Уильям Садлер, Томас Б. Джонс. – Лабиринты одиночества: Пер. с англ. Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М.: Прогресс, 1989. – с. 27.
12. Санникова О. П. Формально-динамические и качественные метахарактеристики индивидуальности / Ольга Павловна Санникова // Наука і освіта. – 2007. – № 6-7. – С. 30-33.
13. Санникова О. П. Феноменология личности: [Монография] / О. П. Cаннікова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
14. Саннікова О. П. Макрострукутра особистості: психологічний опис / Ольга Павлівна Саннікова // Наука і освіта. Спецвипуск. «Психологія особистості: теорія, досвід, практика» – Одеса. – 2013. – №7. – С. 7-12.
15. Старовойтова Л. И. Одиночество: социальнофилософский анализ / Л.И. Старовойтова; Моск. гос. социал. ун-т, Каф. философии. – 1995. – 396 с.
16. Шагивалеева Г.Р. Одиночество и особенности его переживания студентами: [Монография] / Гузалия Расиховна Шагивалеева. – Елабуга: Алмедиа, 2007. – 157 с.
17. Flanders J. P. A general Systems approach to loneliness / J. P. Flanders // In: Loneliness. A. Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy. Ed. L. A. Peplau & D. Perlman. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, 1982. –р.166—179.
18. Fromm-Reichmann F. Loneliness / F. FrommReichmann // Psychiatry. – 1959. – 22. – С. 1-15.
19. Gaev D. The psychology of loneliness / D. Gaev. – Chicago: Adams Press, 1976.
20. Leiderman P.H. Pathological loneliness: A psychodynamic interpretaions / P.H. Leiderman // The anatomy of loneliness. – N.Y. – 1980.
21. Loрata H. Z. Loneliness: Forms and comрonents / H. Z. Loрata. – Social Рroblems, 1969. – Р. 24 - 250.
22. Peplau L.A., Perlman D. Perspectives on Loneliness / L.A. Peplau, D. Perlman // Loneliness. A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy / Ed. by L.A. Peplau, D. Perlman. – N.Y., 1982. – P. 1-18.
23. Slater P. The pursuit of loneliness: American culture at the breaking point / P. Slater. – Boston: Beacon Press, 1976.
24. Weiss R. S. Loneliness: The exрerience of emotional and social isolation / R. S. Weiss. Cambridge, Mass. – 1973. – Р. 17.
25. Young J. T. Loneliness, deрression and cognitive theraрy: theory and aррlications / J.T.Young // In: Loneliness. A Source book of current theory, research, and theraрy. John Wiley & Sons, Inc., 1982. – Р. 380.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory