Somayeh Gholamfarkhani, Elham Khoori, Firoozeh Derakhshanpour, Mohammad Aryaie, Sandy K. Wurtele. Psychometric Properties of the Personal Safety Questionnaire and “What if” Situations Test: Persian Versions

// Наука і освіта.  2018.  №1. 14-21.


DOI:

Сомейх Голамфархані,
магістр консультування з акушерства, Голестанський медичний університет, Голестан, Іран,
Елхем Хоурі,
кандидат медичних наук, доцент кафедри репродуктивного здоров'я, консультування та репродуктивного здоров'я,
Медичний університет імені Голланди, м. Горган, Іран,
Фірузе Деракшанпур,
доцент кафедри дитячої та підліткової психіатрії,
Голестанський психіатричний центр, Медичний університет ім. Горган,
Іран Мухаммед Арьяй,
магістр епідеміології, заступник науково-дослідницького та технологічного інституту,
Медичний університет імені Голланди, м. Горган, Іран,
Сенді К. Вуртель,
доктор психологічних наук, професор кафедри психології, Колорадо, Колорадо-Спрінгс, США


ПСИХОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОПИТУВАЛЬНИКА ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ ТА «А РАПТОМ…» СИТУАЦІЙНОГО ТЕСТУ: ІРАНСЬКА ВЕРСІЯ


АНОТАЦІЯ:

Сексуальне насильство над дітьми є серйозною проблемою громадського здоров’я та є однією з найбільш стресових подій у житті, з якими можуть зіткнутися батьки та їхні діти, що може викликати серйозні психологі- чні порушення. Щоб запобігти цьому явищу, у світі розробляються особисті програми безпеки для покращення знань та навичок дітей, пов’язаних із самозахистом. Для того, щоб оцінити знання та здатність дітей запобігати насильству над собою, важливо мати дійсні та надійні заходи. Дві методики – «Опитувальник особистісної безпеки» і «Ситуаційний тест «А раптом» – використовуються для оцінки знань дітей про сексуальне насильст- во та вимірювання здатності дітей розпізнавати контекст та реагувати в гіпотетично небезпечних ситуаціях. Метою дослідження є переклад та адаптація цих двох опитувальників з англійської мови на персидську для іранського цільового населення, а також визначення психометричних властивостей цих двох інструментів. Процес перекладу та культурної адаптації було здійснено за стандартною схемою. Валідність методик була оцінена шляхом емпіричного дослідження, у якому взяли участь 25 дівчат молодшого шкільного віку та 11 фахівців з досвідом роботи у різних сферах. Стабільність оцінювалася шляхом перевірки надійності випробу- вань та перевірки внутрішньої послідовності за допомогою коефіцієнта альфа Кронбаха. Було виявлено деякі культурні відмінності під час перекладу та валідації методик, які в результаті дослідження було адаптовано до цільової аудиторії. Результати кореляційного аналізу вказують на високий рівень надійності перських версій обох методик та їх підрахунків. Надійність внутрішньої послідовності, яка вимірюється коефіцієнтом альфа Кронбаха для Опитувальника особистісної безпеки становила 0,74, та від 0,71 до 0,96 – для Ситуаційного тесту «А раптом», загальна надійність – 0,91. Перські версії обох методик є валідними та надійними. Отже, вони мо- жуть бути корисними інструментами для оцінки знань дітей щодо насильства та вмінь запобігати йому. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

сексуальне насильство над дітьми, психометрія, надійність, профілактика.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Taylor, P, Moore, P, Pezzullo, L, Tucci, J, Goddard, C, De Bortoli L. (2008). The Cost of Abuse in Australia. Australian Childhood Foundation and Child Abuse Prevention Research Australia: Melbourne. 
2. Walsh, K, Brandon, L, Chirio, L. (2012). Mother– child communication about sexual abuse prevention. J Child Sex Abuse, 21, 399-421. 
3. Xie, QW, Qiao, DP, Wang, XL. (2016). ParentInvolved Prevention of Child Sexual Abuse: A Qualitative Exploration of Parents’ Perceptions and Practices in Beijing. J Child Fam Stud, 25, 999-1010. 
4. Wurtele, S.K., Kast, L.C., Melzer, A.M. (1992). Sexual abuse prevention education for young children: A comparison of teachers and parents as instructors. Child Abuse Negl; 16, 865-76. 
5. Kenny, M.C. (2010). Child sexual abuse education with ethnically diverse families: A preliminary analysis. Child Youth Serv Rev; 32: 981-89. 
6. Finkelhor, D. (2009). The prevention of childhood sexual abuse. Future Child, 19,169-94. 
7. Tutty, L.M. (2000). What children learn from sexual abuse prevention programs: Difficult concepts and developmental issues? Res Soc Work Pract, 10, 275-300. 
8. Collin-Vézina, D, Daigneault, I, Hébert, M. (2013). Lessons learned from child sexual abuse research: prevalence, outcomes, and preventive strategies. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 7, 22. 
9. Barth, J, Bermetz, L, Heim, E, Trelle, S, Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: a systematic review and meta-analysis. Int J Public Health, 58, 469-83. 
10. Mohammadi. M.R., Zarafshan, H., Khaleghi, A. (2014). Child Abuse in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran J Psychiatry, 9, 118-24. 
11. Khanjari, S., Bastani, F., Kamalinahad, R., Hosseini, A. Prevention of Child Sexual Abuse. 
12. Rode, N. (2005). Translation of Measurement Instruments and their Reliability: An Example of JobRelated Affective Well-Being Scale. Metodološki zvezki, 2,15-26. 
13. Hyrkas, K, Appelqvist-Schmidlechner, K, Oksa, L. (2003). Validating an instrument for clinical supervision using an expert panel. Int J Nurs Stud, 40, 619-25. 
14. Wurtele, S.K., Kast, L.C., Melzer, A.M. (1992). Sexual abuse prevention education for young children: comparison of teachers and parents as instructors. Child Abuse Negl, 16, 865-76. 
15. Liang, B., Bogat, G.A., McGrath, M.P. (1993). Differential understanding of sexual abuse prevention concepts among preschoolers. Child Abuse Negl, 17, 641-50. 
16. Wurtele, S.K., Hughes, J., Owens, J.S. (1998). An examination of the reliability of the “What if” Situations Test: A brief report. J Child Sex Abuse, 7, 41- 52. 
17. World Health Organization (WHO). Process of translation and adaptation of instruments. 2016 [cited 2016 Feb 3]. Retrieved from: http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/transl ation/en/. 
18. Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M.B. (2000). Guidelines for the process of cross cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976), 25, 3186-91. 
19. Wild, D., Grove, A., Martin, M., Eremenco, S., McElroy, S., Verjee-Lorenz, A., et al. (2005). Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Психологія – Psychology Science and Education, 2018, Issue 1 21 Measures: report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value Health, 8, 94-104. 
20. Bannigan, K., Watson, R. (2009). Reliability and validity in a nutshell. J Clin Nurs, 18, 3237-3243. 
21. Polit, D.F., Beck, C.T., Owen, S.V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health, 30, 459-67. 
22. Mukaka, M.M. (2012). Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J, 24, 69-71. 
23. DeVon, H.A., Block, M.E., Moyle-Wright, P., Ernst, D.M., Hayden, S.J., Lazzara, D.J., et al. (2007). A psychometric toolbox for testing validity and reliability. J Nurs Scholarsh, 39, 155-64. 
24. Zhang, W., Chen, J., Feng, Y., Li, J., Zhao, X., Luo, X. (2013). Young children's knowledge and skills related to sexual abuse prevention: a pilot study in Beijing, China. Child Abuse Negl, 37, 623-30. 
25. Tavakol, M., Dennick R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. Int J Med Educ, 2, 53–55.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory