Lyudmyla Romanyuk, Ralf Schwarzer. Analysis of Indirect and Differential Connections Among Personal Values

// Наука і освіта.  2018.  №1. 5-13.


DOI:

Людмила Василівна Романюк,
доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
вул. Городоцька, 26, м. Львів, Україна,
науковий співробітник факультету психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вулиця Володимирська, 60, м. Київ, Україна,
Ральф Шварцер,
професор Вільного університету, вул. Кайзервертера, 16-18, м. Берлін, Німеччина,
запрошений професор Університету соціальних та гуманітарних наук SWPS, м. Вроцлав, Польща


АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СЕРЕД ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті описано десять особистих цінностей, визначених чоловіками та жінками, а також досліджено зв’язок між двома протилежними цінностями – Досягненням та Доброзичливістю – визначаючи Стимуляцію як посередника між ними. Розглядається питання, чи може така модель посередництва кваліфікуватися за віком та статтю як модератор. Опитувальник портретів цінностей, що складається з 40 пунктів (PVQ), був використаний для вимірювання десяти основних цінностей 1000 молодих людей із двох країн (Україна та Польща). Для пере- вірки механізмів медіації та модерації було застосовано ієрархічні регресійні методи. Ґендерні та культурні відмінності виникли за деякими з десяти основних цінностей. Виявлено непрямий зв’язок між трьома обраними цінностями. Встановлено, що стимуляція діє як посередник між досягненнями та доброзичливістю. Модель умовного процесу була встановлена з ґендером, що формувала зв’язки Досягнення - Стимуляція (чоловіки мали сильніші зв’язки, ніж жінки), тоді як вік модерував шлях Стимуляції - Доброзичливості (у молодших людей виявлено сильніший зв’язок, ніж у старших). Ґендер також моделював зв’язок Досягнення - Доброзичливість (чоловіки мали сильніші зв’язки, ніж жінки). У чоловіків зв'язок між Досягненням та Стимуляцією був сильні- шим, ніж у жінок. Щодо молодших людей, то у них зв'язок між Стимуляцією та Доброзичливістю був сильні- шим, ніж у старших. У жінок рівень доброзичливості не залежав від рівня досягнень. Виконаний аналіз проли- ває нове світло на непрямі та диференційовані асоціації серед особистих цінностей, відкриваючи перспективу для дослідження когнітивних механізмів, задіяних у становленні десяти основних цінностей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

цінності, досягнення, доброзичливість, стимуляція, ґендер, вік, модерація, посередництво.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Bardi, A., & Schwartz, S.H. (2003). Values and behaviour: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29 (10), 1207–1220.
2. Berlyne, D. Conflict, arousal and curiosity. New York: McGraw-Hill. 1960.
3. Burgoyne, C.B. & Lea, S.E.G. (2006). Money is material. Science, 314, 1091–1092.
4. Hayes A. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York: Guilford Press.
5. Kluckhohn, C. (1951). Values and valueorientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. In T. Parsons & E. Shils (Eds.), Toward a general theory of action (pp. 388-433). Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Korman, A. (1974). The Psychology of Motivation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
7. Maio, G. R., Hahn, U., Frost, J., & Cheung, W. (2009). Applying the value of equality unequally: Effects of value instantiations that vary in typicality. Journal of Personality and Social Psychology, 97 (4), 598–614.
8. Maio, G.R., Pakizeh, A., Cheung, W.Y. & Rees, K.J. (2009). Changing, priming, and acting on values: effects via motivational relations in a circular model. Journal of Personality and Social Psychology, 97 (4), 699–715.
9. Maslow, A.H. (1965). Eupsychian management. Homewood, IL: Dorsey.
10. Parks-Leduc, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015). Personality traits and personal values: A metaanalysis. Personality and Social Psychology Review, 19(1) 3–29.
11. Parsons, T. & Bales, R. F. (1953). Family, Socialization, and Interaction Process. Glencoe: Free Press.
12. Prince-Gibson, E., & Schwartz, S. H. (1998). Value priorities and gender. Social Psychology Quarterly, 61, 49-67.
13. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
14. Schwartz, S. H. & Sagiv, L. (2000). Value Priorities and Subjective Well-Being: Direct Relations and Congruity Effects. European Journal of Social Psychology, 30, 177-198.
15. Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross Cultural Psychology, 32, 519-542.
16. Vohs, K.D., Mead, N.L. & Goode, M.R. (2006). The psychological consequences of money. Science, 314 (5802), 1154–1156.
17. Wade, M.D., Liu, L.A. & Vacek, J. (2011). Values and Upward Influence Strategies in Transition: Evidence From the Czech Republic. Journal of CrossCultural Psychology, 42 (2), 288–306.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory