Шапран Т.М. Использование мотивов символдрамы в работе с внутренними конфликтами лиц юношеского возраста

// Наука і освіта.  2016.  №5. – 256-261.

Тетяна Миколаївна Шапран,
асистент кафедри соціальної та практичної психології,
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ СИМВОЛДРАМИ В РОБОТІ З ВНУТРІШНИМИ КОНФЛІКТАМИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто різні підходи до визначення змісту поняття «внутрішній конфлікт». У межах гли- бинної психології, в межах біхевіористичної школи, гуманістичної психології та екзистенціального напрямку психології. У статті подано результати емпіричного дослідження роботи з внутрішніми конфліктами юнаків. Обґрунтовано доцільність використання кататимно-імагінативного методу (символдрами) у роботі з внутрішніми конфліктами осіб юнацького віку. Виявлено та описано закономірності пропрацювання внутріш- ноособистісних конфліктів особами юнацького віку за допомогою мотивів символдрами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

внутрішньоособистісний конфлікт, юнацький вік, кататимно-імагінативний метод, сим- волдрама, мотив, метод семантичного диференціалу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник / М. М. Заброцький. – Терно- піль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 112 с.
2. Лёйнер Х. Средняя ступень символдрамы. Возможности средней ступени / Х. Лейнер / Пер. с нем. О. Хмельницкой, научная редакция З.Г. Кисар- чук и Я.Л. Обухова // Символдрама. – 2011, №1(6). – С. 4-8. 3. Обухов Я.Л. Символдрама. Кататимно- имагинативная психотерапия детей и подростков / Я. Л. Обухов. – М.: Эйдос, 1997. – 112 с.
4. Обухов Я. Основи символдрами. Вступ до основного ступеня / Я. Обухов. – К.: Главник, 2007. – 112 с.
5. Фанталова Е. Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е. Б. Фанталова. – Самара: Издательский дом БАРАХ-М, 2001. – 62 с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory