Гузун С. А. Мультимедійні технології викладання дисципліни «Анестезіологія і реаніматологія» у студентів медичного училища

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 11-15.

Сергій Анатолійович Гузун,
завідувач ПЦК хірургічних дисциплін,
викладач вищої категорії анестезіології та реаніматології,
Одеське обласне базове медичне училище,
вул. Пушкінська, 4, м. Одеса, Україна 


МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ» У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА


АНОТАЦІЯ:

У статті представлений порівняльний аналіз компетентнісного навчання студентів Одеського обласного базового медичного училища з використанням мультимедійних технологій і традиційним викладанням лекційного матеріалу при вивченні предмета «Анестезіологія і реаніматологія». Було виявлено, що при практично однаковому вихідному рівні знань використання мультимедійних технологій сприяє формуванню у студентів основних професійних компетенцій, стимулює їх пізнавальний інтерес та інтелектуальний потенціал до вивчення дисципліни, що дозволяє підвищити ефективність навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мультимедійні технології, професійні компетенції, пізнавальний інтерес, активація мислення, педагогічна технологія. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підручник / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.
2. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч. -метод. посіб. / Т. І. Коваль. – К. : Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 с.
3. Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті: Монографія / Г. О. Козлакова. – К. : ІЗМН, ВІПОЛ, 1997. – 180 с.
4. Зильбер А. П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии / А. П. Зильбер. – М. : Медицина, 1984. – 480 с.
5. Дябкин Е. В. Применение компьютерных программ для улучшения эффективностит изучения модуля «Основы анестезиологии» по дисциплине «Общая хирургия» / Е. В. Дябкин, Ю. С. Винник, Л. В. Кочетова, Е. С. Василен, Р. А. Пахомова и др. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. – 144-146

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory