Петренко Г. В. Застосування елементів нових видів спортивних ігор у фізичному вихованні як дієвий засіб популяризації спорту й розвитку фізичної підготовленості дітей 5-6 років

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 176-182.

Геннадій Валентинович Петренко,
викладач кафедри спортивних ігор,
Національний університет фізичного виховання і спорту,
вул. Фізкультури, 1, м. Київ, Україна
 


ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НОВИХ ВИДІВ СПОРТИВНИХ ІГОР У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СПОРТУ Й РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано й обґрунтовано впровадження елементів нових видів спортивних ігор у фізичне виховання дітей 5-6-річного віку, наведено результати тестування фізичної підготовленості старших дошкільників. За результатами дослідження можна зробити висновок, що ігри з елементами спорту є ефективним засобом оздоровчого впливу на організм дитини; вони сприяють стимуляції емоційного насичення занять та, формуючи мотивацію активної участі, забезпечують достатній рівень та якість виконання рухових дій.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діти 5-6-річного віку, дошкільне виховання, нові спортивні ігри, фізкультурне обладнання з поліпропілену.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Богініч О. Л. Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор за рівнями складності ігрових завдань, що стануть у пригоді у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник / О. Л. Богініч, Ю. М. Бабачук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 224 с.
2. Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчаль- них закладах : навчально-методичний посібник / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.
3. Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф., Шевченко Ю. М. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, Ю. М. Шевченко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 9.
4. Глущенко Л. И., Никощенков С. Л. Роль «школы мяча» в психофизическом развитии ребенка- дошкольника / Л. И. Глущенко, С. Л. Никощенков // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : юбилейный сборник научных трудов, посвященный 60-летию образования кафедры теории и методики физической культуры и спорта СГАФКСТ; под общ. ред. профессора В. В. Ермакова и доцента И. А. Грец. – Смоленск, 2010. – С. 84-86.
5. Иванова Л. Ю. Актуальность развития ловкости детей 6-го года жизни [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – №5. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34461.
6. Козин Е. А. Спортивная акробатика как базовое средство физической подготовки детей дошкольного возраста (6-7 лет) / Е. А. Козин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 1. – С. 50-52.
7. Колесень А. Развитие и формирование координационных способностей детей 5-6 лет на занятиях по физической культуре / А. Колесень // Спортивна наука на рубежі століть : матеріали 2-ої між нар. наук. конф. студ. – К., 2000. – С. 168-170.
8. Кулик Н. А. Дослідження стану впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес у дошкільних закладах освіти сумської області / Н. А. Кулик // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 2. – С. 10-13.
9. Мисик О. Формування інтересу до спорту у старших дошкільників шляхом особистісно зорієнтованого підходу / Олена Мисик // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : – Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 7. – С. 92-96.
10. Пирсон А. Школа мгновенной реакции, ловких движений, быстрых ног и сильных рук. Физическое развитие детей 4-11 лет / Алан Пирсон, Дэвид Хокинс; пер. с англ. Л. И. Заремской. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – С. 7.
11. Степаненкова Е. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : Учеб. посoбие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – С. 231-232.
12. Суринов И. А., Варфоломеева З. С. Спортивно-игровая деятельность как средство олимпийского образования старших дошкольников / И. А. Суринов, З. С. Варфоломеева // Матеріали ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання» 19–26 квітня 2013 р. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – C. 12-14.
13. Шарманова С. Б., Федоров А. И. Инновационные подходы в физическом воспитании детей дошкольного возраста / С. Б. Шарманова, А. И. Федоров // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 2009. – № 4. – C. 51–54.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory