Остапчук Н. О. Реалізація компетентнісного підходу до навчання інформатики в початковій школі

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 170-175.

Наталія Олександрівна Остапчук,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. С. Бандери, 12, м. Рівне, Україна
 


РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто шляхи реалізації компетентнісного підходу до навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Увага звертається на реалізацію компетентнісного підходу до навчання саме в початковій школі, зокрема  при  вивченні  курсу  інформатики  згідно з  особливостями  програми «Сходинки  до інформатики». На основі здійсненого аналізу визначено основні шляхи реалізації компетентнісного підходу до навчання інформатики в початкових класах із застосуванням технологій діяльнісного та особистісно- орієнтованого навчання. Виокремлено особливості уроку за програмою «Сходинки до інформатики». Розглянуто використання інтерактивних методів навчання та проектну діяльність при вивченні інформатики в початкових класах. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

компетентнісний підхід до навчання, предметна компетентність, ключова компетентність, особистісно-орієнтоване навчання, інтерактивні методи навчання, проектна діяльність, початкова школа, навчання інформатики, програма «Сходинки до інформатики».   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Воронкіна Л. І. Сучасний урок: пошуки, перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Воронкіна – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/45 910/.
2.Головань М. С. Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ / М. С. Головань // Проблеми інженерно- педагогічної освіти . - 2007. - № 18-19. - С. 19-32. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pipo_2007_18-19_4.pdf.
3.Козакова Н. Б. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Б. Козакова. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/ 31210/.
4.Остапчук Н. Структура та складові предметної компетентності учнів початкових класів при вивченні інформатики / Н. Остапчук, Н. Полюхович // Нова педагогічна думка. Науково – методичний журнал. / РОІППО.– Рівне : Гедеон-Прінт, 2015. – №4 (84). – С. 118–122.
5.Самойленко Н. І. Формування інформаційних компетенцій на уроках інформатики в основній школі / Н. І. Самойленко, Л. П. Семко // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі. – Київ: Оберіг, 2013. – № 1. – С. 435-439.
6.Сходинки до інформатики. Програма для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Коршунова О. В., Ломаковська Г. В., Морзе Н. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М. // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. – K: ВД «Освіта»., 2011. – 392 с.
7.Хуторськой А. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс] / А. Хуторськой. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/2340/.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory