Никифорова Л. А. Професійна культура майбутніх учителів фізичного виховання

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 149-154.

Лілія Анатоліївна Никифорова,
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання,
лікувальної фізкультури та спортивної медицини,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розкривається значення та роль формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання у процесі фахової підготовки; аналізується використання культурологічного підходу у вдосконаленні професійної фізкультурної освіти та формуванні професійних якостей майбутніх учителів фізичного виховання в умовах наближених до педагогічної діяльності. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

підготовка майбутніх учителів фізичного виховання, культурологічний підхід, професійна культура, фахова самореалізація, професійна фізкультурна освіта.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закович М. М. Культурологія : українська та зарубіжна культура : [навчальний посібник] / М. М. Закович. – Київ : Знання. – 2007.
2. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу / О. М. Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352 с.
3. Крылова Н. Б. Формирование культуры бу- дущего специалиста / Н. Б. Крылова. – М. : Высшая школа, 1990. – 142 с.
4. Осипова Т. Ю. Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя: – дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук / Т. Ю. Осипова. – Одеса, 2001. – 248 с.
5. Пальшкова І. О. Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя в педагогіці вищої школи / І. О. Пальшкова // Вісник черкаського університету. – Вип. 142. Черкаси, 2009. – С. 99- 104.
6. Радул В. В., Кравцов В. О., Михайліченко М. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя : [навчальний посібник] / В. В. Радул, В. О. Кравцов, М. В. Михайліченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 252 с.
7. Чайка В. М. Саморегуляція педагогічної діяльності як засіб формування професійної культури майбутнього вчителя / В. М. Чайка // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в Європейський освітній простір. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред. проф. Терещука Г. В. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. –177 с.
8. Чернокозов И. И. Профессиональная этика учителя / И. И. Чернокозов. – К. : Радянська школа, 1988. – 224 с
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory