Небож В. Т. Основи теорії та практики розвитку швидкісно-силових якостей у спортивній підготовці легкоатлетів-метальників

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 145-148.

Віталій Трохимович Небож,
старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури та спортивних дисциплін,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У СПОРТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-МЕТАЛЬНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто засоби і методи використання комплексних програм фізичних вправ зі швидкісно- силової підготовки легкоатлетів-метальників на етапі спортивного вдосконалення. Аналіз праць фахівців цієї галузі показав, що раціональне використання різноманітних засобів та методів фізичного виховання дає змогу значно поліпшити результати.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

легкоатлети-метальники, тренування, спортивна підготовка, швидкісно-силові вправи.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гогін О. В. Легка атлетика: курс лекцій / О. В. Гогін – Харк. держ пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ОВС, 2001. – 112 с.
2. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. – М. : Изд. центр «Академія», 2008. – 464 с.
3. Коробченко В. В. Легка атлетика / В. В. Коробченко – К.: Вища школа, 1977. – С. 52-53.
4. Оганджанов А.Л. Управление подготовкой квалифицированных легкоатлетов-прыгунов / А. Л. Оганджанов – Монография – изд. Физическая культура, 2005. – 200 с.
5. Партнов В. П. Прыжок в высоту / В. П Партнов – М. : Издательство физкультура и спорт, 1979. – 59 с.
6. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В.Б. Попов – изд. Олимпия Пресс. – 2006. – 224 с.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory