Луценко Л. С., Бодренкова І. О., Мошенська Т. В. Функціональне тренування з жінками першого зрілого віку, які займаються аеробікою

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 139-144.

Лариса Сергіївна Луценко,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання №2,
Інна Олексіївна Бодренкова,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Україна
Тетяна Валеріївна Мошенська,
старший викладач, Харківська державна академія фізичної культури,
вул. Клочківська, 99, м. Харків, Україна
 


ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АЕРОБІКОЮ


АНОТАЦІЯ:

У статті описується розроблена нами методика функціонального тренування на основі методу кругового тренування. Для досягнення мети педагогічного експерименту було запропоновано у першій половині основної частини заняття аеробікою комбінувати силові та аеробні вправи, тобто застосовувати кругове тренування, спрямоване на комплексний розвиток загальної та силової витривалості. У другій половині основної частини вправи виконуються тільки на підлозі; збільшується час для проведення завершального розтягування «stretching».  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

аеробіка, функціональне тренування, жінки першого зрілого віку.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Беляк Ю. Функціональне тренування – засіб підвищення рівня рухової підготовленості людини / Ю. Беляк, Н. Опришко // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2009. – № 3. – С. 58 – 61.
2.Круцевич Т. Ю. Управління процесом фізичного виховання // Теорія і методика фізичного виховання: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровський. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1, гл. 12. – С. 320 – 379.
3.Лисицкая Т. С. Аэробика. Теория и методика / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Федерация аэробики России, 2002. – Т. 1 – 232 с.
4.Луценко Д. Ю. Разработка комплексов упражнений индивидуальной направленности в фитнесе и их влияние на улучшение физического состояния женщин / Д. Ю. Луценко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2002. – № 7. – С. 40-50.
5.Мороз О. О. Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг: метод. вказівки / О. О. Мороз, Л. В. Чорнокоза. – Чернівці : Рута, 2000. – 31 с.
6.Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей / В. А. Романенко. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 290 с.
7.Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових здібностей людини / Л. П. Сергієнко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 360 с.
8.Функциональный тренинг – фитнес– тренировки по-новому [Электронный ресурс] // Здоровье и красота через движение. – Режим доступа : http: www.sport-4 health.com/funk-trening
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory