Лутовинов Ю. А. Объем тренировочной нагрузки по характеру работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 135-138.

Юрій Анатолійович Лутовінов,
керівник фізичного виховання,
Луганський коледж технологій машинобудування,
вул. Фрунзе, 109, м. Луганськ, Україна
 


ОБСЯГ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ХАРАКТЕРОМ РАБОТИ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ ЮНИХ ВАЖКОАТЛЕТІВ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена питанням теорії і практики тренувального процесу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій з урахуванням співвідношення засобів загальної та спеціальної спрямованості. У роботі визначено теоретичні засади та практичний стан проблеми загальної та спеціальної підготовки у юних важкоатлетів. У досліджені взяли участь 36 спортсменів віком від 14 до 15 років. Аналізується співвідношення засобів загальної та спеціальної підготовки у різних групах юних важкоатлетів з іншими важкоатлетами і школярами. Запропоновано розподіл вправ за характером роботи для трьох груп юних важкоатлетів. Розглянуто показники тренувального навантаження за характером роботи юних важкоатлетів різних груп вагових категорій у підготовчому періоді річного макроциклу. Обґрунтовано та визначено сутність і структуру використання співвідношення засобів загальної та спеціальної підготовки юних важкоатлетів різних груп вагових категорій у підготовчому періоді річного макроциклу в загальному обсязі річної роботи. У статті також розглянуто взаємозв’язок максимальних досягнень у ривку і поштовху з присіданнями зі штангою на плечах і грудях, підйому штанги на груди напівприсідом у юних важкоатлетів різних груп вагових категорій. Розроблено програму тренувального процесу підготовчого періоду юних важкоатлетів різних груп вагових категорій залежно від типу мезоциклу, представлено тренувальні програми юних важкоатлетів у мезоциклах підготовчого періоду річного макроциклу. Експериментально перевірено ефективність застосування засобів загальної та спеціальної спрямованості у мезоциклах підготовчого періоду різних типів. Установлено, що розподіл показників обсягу тренувального навантаження за характером роботи мають свої особливості: швидкісних вправ – 68,0% (p<0,05), швидкісно-силових – 29,6% (p<0,05), силових – 2,4% (p<0,05). Виявлені у роботі закономірності можуть використовуватися для підвищення ефективності тренувального процесу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій шляхом оптимізації засобів ЗФП та СФП із урахуванням показників поточного контролю юних спортсменів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

тренувальний процес, юні важкоатлети, засоби фізичної підготовки, швидкісні, швидкісно- силові та силові вправи, підготовчий період, тренувальне навантаження.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дворкин Л. С. Тяжѐлая атлетика: учебник для вузов / Л. С. Дворкин. – М. : Советский спорт, 2005. – 600 с.
2. Дворкин Л. С. Подготовка юного тяжелоатлета: Учебное пособие / Л. С. Дворкин. – Москва, Советский спорт, 2006 – 396 с.
3. Лутовінов Ю. А. Оптимізація ефективності тренувальної роботи у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій/ Ю. А. Лутовінов. – Наука и образование, № 4/СХХХІІІ, 2015. – С. 108-112.
4. Медведев А. С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: учебное пособие для тренеров / А. С. Медведев. – М.: «Физкультура и спорт», 1986. – 272 с.
5. Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту: навчальний посібник / В. Г. Олешко. – К.: ДІА, 2011 – 444 с.
6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004 – 808 с.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory