Лутовинов Ю. А. Зависимость физического развития от физической подготовленности в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 131-135.

Юрій Анатолійович Лутовінов,
керівник фізичного виховання,
Луганський коледж технологій машинобудування,
вул. Фрунзе, 109, м. Луганськ, Україна
 


ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ВІД ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ ЮНИХ ВАЖКОАТЛЕТІВ


АНОТАЦІЯ:

Інтенсивні заняття зі штангою сприяють прояву максимальних зусиль за рахунок зміцнення здоров’я, розвитку сили та активної маси тіла. Підготовка юних важкоатлетів має велике значення, оскільки 14-15-річні спортсмени переходять у спорт вищих досягнень. Аналіз наукової та методичної літератури свідчить, що фахівцями вивчалися показники фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості, але у роботах не знайшлося детального порівняння. Мета статті – дослідити показники фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій. Нами вивчались показники фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості юних важкоатлетів. Розглянуто рівень фізичної підготовленості в залежності від фізичного розвитку юних важкоатлетів різних груп вагових категорій. У дослідженні брали участь 36 юних важкоатлетів віком від 14 до 15 років. Усі юні важкоатлети були розподілені на групи вагових категорій: І – 38–44 кг, ІІ – 45–55, ІІІ – 56–65 кг. Установлено, що різниця між силою лівої та правої кистей усіх груп вагових категорій складає 6,4%; показники динамометрії станової юних важкоатлетів збільшується з підвищенням груп вагових категорій – 42,4% (p<0,05) і 11,2% (p<0,05). Встановлена залежність показників фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості юних важкоатлетів різних груп вагових категорій. Здійснено аналіз показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості юних важкоатлетів різних груп вагових категорій, в результаті якого встановлено, що найбільший взаємозв’язок між цими показниками складає: r – 0,71 и r – 0,73. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

юні важкоатлети, фізичний розвиток, фізична підготовленість, показники.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Дворкин Л.С. Подготовка юного тяжелоатлета: учебное пособие / Л. С. Дворкин. – М.: Советский спорт, 2006 – 396 с.
2. Прирост показателей физического развития и уровня физической подготовленности юных тяжелоатлетов: Физическое воспитание студентов / Ю. А. Лутовинов, В. Г. Олешко, В. Н. Лысенко, К. В. Ткаченко. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2012, № 5. – С. 59-63.
3. Медведев А. С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: учебное пособие для тренеров / А. С. Медведев. – М.: «Физкультура и спорт», 1986. – 272 с.
4. Олешко В. Г. Силові види спорту: навчальний посібник / В. Г. Олешко. – К.: Олімпійська література, 1999. – 288 с.
5. Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту: навчальний посібник / В. Г. Олешко. – Київ: ДІА, 2011 – 444 с.
6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и еѐ практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004 – 808 с.
  
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory