Бондаренко О. В., Клищук А. С. Ритмопластическая гимнастика как средство развития гибкости студентов

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 117-120.

Ольга Вадимівна Бондаренко,
кандидат біологічних наук, викладач кафедри гімнастики,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м Одеса, Україна
Альона Сергіївна Кліщук,
студентка 2 курсу 2 групи факультету фізичної реабілітації,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна
 


РИТМОПЛАСТИЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ СТУДЕНТІВ


АНОТАЦІЯ:

Розвиток рухових якостей у процесі фізичного виховання може бути більш успішним за умови обґрунтованого застосування сучасних форм, засобів і методів, а також інтенсифікації фізичних навантажень, які вимагають посиленої роботи всіх фізіологічних систем. Розробки нових методик, які синтезують знання з біомеханіки і оздоровчої гімнастики, дають можливість більш ефективно розвивати рухові якості, підвищувати рівень фізичного здоров'я, поглибити знання про можливості організму. Гнучкість розглядається фахівцями як один з важливих засобів оздоровлення, гармонійного фізичного розвитку. Виховання гнучкості має особливе значення в цілому для виховання рухових якостей і фізичного стану людей, оскільки вона обмежена досить жорсткими віковими рамками. Таким чином, виховання гнучкості в учнів залишається однією з актуальних проблем фізичної культури і спорту. Метою педагогічного дослідження було теоретичне обґрунтування ефективності застосування вправ ритмопластичної гімнастики для розвитку гнучкості студентів. Розроблено програму занять ритмо- пластичною гімнастикою і методику диференційованого впливу на м'язову систему студентів за допомогою комплексів спеціальних вправ, що позитивно позначаються на рівні рухової підготовленості учнів. Визначено рівень розвитку гнучкості у студентів, зміст і методику занять ритмопластичною гімнастикою. В результаті проведеного дослідження та аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що цілеспрямовані регулярні заняття ритмопластичною гімнастикою і спеціально підібрані комплекси загально розвиваючих вправ позитивно впливають на організм тих що займаються. Вони викликають при цьому позитивні зміни в показниках рівня розвитку гнучкості. Цілеспрямований педагогічний процес, спрямований на розвиток рухових якостей студенток підвищує мотивацію до занять, сприяє підвищення фізичної підготовленості, рівня розвитку рухових якостей і фізичного здоров'я. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

ритмопластична гімнастика, фізичний розвиток студентів, гнучкість.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бубновский С. М., Бобков Г. А. Анатомо- физиологические основы кинезитерапии / С. М. Бубновский, Г. А. Бобков. – М.: Астерия-центр, 2008. – 320 с.
2. Голова Е. В. Методика занятий ритмопластической гимнастикой для студентов вузов и колледжей / Е. В. Голова // Учебно-методическое пособие для дополнительных занятий по физической культуре преподавателям  педвузов  и  колледжей.  Сборник  программ  комплекса  мероприятий,  направленных  на оздоровление контингента обучающихся в учреждениях профессионального образования. – М.: МЦПФВ, 2008. – С. 71-165.
3. Голова Е. В. Ритмопластическая гимнастика//Учебно-методическое пособие для дополнительных занятий в школе преподавателям и студентам педвузов и колледжей / Е. В. Голова. – М.: МГПУ, 2009. – 188 с.
4. Голова Е.В., Рощин Е.С. Корригирующая гимнастика. Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей / Е. В. Голова, Е. С. Рощин. – М.: МГПУ, 2011. –180 с.
5. Упражнения для развития силы и гибкости. Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МГПУ, 2013. – 120 с.
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory