Бобро Е. В., Неделев С. Д. Возможность использования природных адаптогенов при интенсивных физических нагрузках

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 111-116.

Олена Валеріївна Бобро,
кандидат медичних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я,
Сергій Дмитрович Неделев,
студент 3-го курсу факультету фізичної реабілітації,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м Одеса, Україна
 


МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена обґрунтуванню можливості розширення загальномедичних знань студентів факультету фізичного виховання з метою підвищення ефективності здоров’я зберігаючих технологій, що застосовуються у навчальному процесі на прикладі вивчення природних речовин, які сприяють відновленню та збереженню здоров’я. При виснажливих фізичних та психоемоційних навантаженнях студентів факультетів фізичної культури доволі часто зустрічається порушення здоров’я на тлі розвитку синдрому «перевантаження». Цей синдром є комплексним та має низку індивідуальних особливостей у своєму прояві. У подальшому синдром «перевантаження» може стати причиною розвитку захворювань різних систем організму. Але існують речовини природного походження, що забезпечують саногенний вплив на організм в умовах довготривалих фізичних та психоемоційних навантажень. До групи природних факторів належать препарати біогеоорганічного походження, які отримано методом тканинної терапії. Ці лікарняні форми практично не мають побічних ефектів. Клінічні та експериментальні дані свідчать про доцільність поєднання тканинних адаптогенів у комплексі з вітамінами, антибіотиками та іншими лікарняними формами. Ефективність курсу тільки підвищується внаслідок того, що біоорганічні метаболіти близькі за складом до живих організмів та є більш фізіологічними за інші препарати. Було встановлено, що природні адаптогени сприяють відновленню адаптаційних механізмів та якнайшвидшої реабілітації спортсменів із синдромом «перевантаження». Ранні гістологічні дослідження показали, що сповільнюється розвиток ранового процесу, зменшується запалення, посилюється проліферація нових тканин, та відновлюються нервові закінчення, посилюється регенерація трубчастих кісток, а також прискорюється формування кісткової мозолі при травмуваннях. Як свідчить аналіз літературних даних, речовини біогеорганічного походження допомагають активізувати адаптаційно-трофічну функцію вегетативної нервової системи; нормалізують біохімічні процеси та фізіологічні функції організму; підвищують рівень адаптованості та якість систем забезпечення життєдіяльності. Це дає можливість застосування їх у період відновлення після травм, ушкоджень та з метою відновлення здоров’я спортсменів. У подальшому передбачається вивчити вплив препаратів біоорганічного походження на різні системи організму при довготривалих фізичних навантаженнях. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

адаптація, здоров’язберігаючі технології, навчання, фізичне навантаження, синдром «перетренування».   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бобро Е. В. Изучение энцефалотропного действия «Торфота» применением ЭЭГ (ЭКоГ)-метода / Е. В. Бобро // Сборник трудов ЛГАУ. – 2004. – № 39 (51). – С. 80-83.
2. Іващенко Л.Я. Методика фізкультурно- оздоровчих занять. / Л.Я. Іващенко, Т.Ю. Круцевич. – Київ: УДУФВС, 1994. – 126 с.
3. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц.вид. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 404 с.
4. Прошин Д. Г. Влияние природных антиоксидантов при реабилитации спортсменов с острым физическим перенапряжением / Д. Г. Прошин, А.Г. Чиж // Иммунореабилитация и реабилитация в медицине, ІІІ международный конгресс, 4-7 мая. 1997 г.: тезисы. – Эйлат. – Т 167. – № 4. – С. 195-196.
5. Сотнікова О. П. Перспективи розробки і застосування тканинних препаратів / О. П. Сотнікова // Фармакологія 2006 крок у майбутнє : III національний з’їзд фармакологів України, 17-20 жовт. 2006 р. : тези допов. – Київ. – X., 2006. – С. 162-163.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory