Башавець Н. А. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 47-54.

Наталія Андріївна Башавець,
доктор педагогічних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
Одеський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
вул. 25 Чапаївської дивізії, 6, м. Одеса, Україна
 


СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема оптимізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах та ведеться пошук на основі аналізу зарубіжного досвіду креативно-педагогічної освітньої моделі, яка передбачає гуманізацію предметно-змістовних засад, соціокультурну інтеграцію, професійно-орієнтовану спрямованість, вибірковість щодо спортивної спеціалізації, інноваційну активність педагога та індивідуалізацію навчального процесу. Сучасні дослідження характеризуються активною розробкою моделей організації фізичного виховання студентів (секційної, професійно-орієнтованої, індивідуальної, удосконалення традиційної тощо). 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізичне виховання, модель, студент, фізична підготовка.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання: 24.00.02 / В. Б. Базильчук. – Л., 2004. – 22 с.
2. Верблюдов И. Б. Оптимизация индивидуальной тренировочно-оздоровительной программы для студентов высших педагогических учебных заведений: автореф. дис .... канд. наук. по физ. вос. и спорту: 24.00.02 / И. Б. Верблюдов. –Х., 2007. – 20 с.
3. Войнер Ю. Физическое воспитание в польских высших школах / Ю. Войнер // Теория и практика физической культуры. – 2000. – №12. – С. 45-51.
4. Волков В. Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки: монографія / В. Л. Волков. – К.: Освіта України, 2011. – 420 с.
5. Ву Дык Тху Системно-целевой поход к совершенствованию физического воспитания в вузах Социалистической республіки Вьетнам / Ву Дык Тху // Теория и практика физической культуры. – 1998. – №11. – С. 56-58.
6. Госюн Е., Чжан Узяннань Пути перестройки учебно-воспитательного процесса в системе высшего физкультурного образования Китая / Е. Госюн, Чжан Узяннань // Наука в олимпийском спорте. – 1995. – №2. – С. 68-69.
7. Ли Цзин Аналитический обзор программных требований по физическому воспитанию в вузах Китая и Украины / Цзин Ли // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2006. – № 9. – С. 167-169.
8. Полунин И. Карающий мяч АKAA: о проблемах студенческого спорта в США / И. Полунин // Спорт для всех. – 1996. – № 2. – С. 5.
9. Сикилич С. Физическое воспитание в Белградских университетах / С. Сикилич // Теория и практика физической культуры. – 1994. – №9. – С. 48.
10. Турчина Н. І. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів технічного профілю і рекомендації щодо його вдосконалення / Н.І.Турчина // Здоровий спосіб життя: зб. наук. статей. – Львів: ЛДУФК, 2007. – № 22. – С. 45-53.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory