Баламутова Н. М., Ширяева С. В. К вопросу совершенствования методологии обучения плаванию студентов с боязнью воды

// Наука і освіта.  2016.  №4. – 96-100.

Наталія Михайлівна Баламутова,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедри фізичного виховання №3,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Україна,
Світлана Вікторівна Ширяєва,
старший викладач кафедри фізичного виховання,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, Україна 
Лілія Вікторівна Шейко,
старший викладач кафедри водних видів спорту,
Харківська державна академія фізичної культури,
вул. Клочківська. 99, м. Харків, Україна
 


ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ БОЯТЬСЯ ВОДИ


АНОТАЦІЯ:

Плавання є життєво необхідною навичкою і одним із доступних і корисних видів спорту. За багаторічними спостереженнями на початку кожного навчального року ми зустрічаємо велику кількість студентів, які погано плавають або зовсім не вміють плавати. Ці студенти вимагають до себе уваги і особливої методики навчання. Методологія навчання плавання є одним з найбільш розроблених розділів теорії плавання. Однак, практично відсутні дані про методику навчання плавання студентів із водобоязню. Успішність навчання плаванню таких людей залежить від усвідомлення ними причини своєї боязні води, внаслідок того, що з ними стався нещасний випадок на воді. Практично всі ці люди доходять висновку, що нещасний випадок на воді з ними стався через паніку і страх. Метою статті є виокремлення особливостей методики навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою. При цьому вирішувалися такі завдання: вивчити досвід роботи з навчання студентів плавання, виявити особливості навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою, і розробити методику навчання плавання студентів із водобоязню. Протягом 2014-2015 навчального року було проведено експеримент, у якому взяло участь 14 студентів, які не вміють плавати та бояться води. У статті представлено логічний алгоритм методології навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водою, що традиційно включає імітацію технічних елементів на суші; методику адаптації до водного середовища з навчанням особливостей дихання у воді (видиху в воду); засвоєння навичок лежання і ковзання на воді; навчання техніці грибкових рухів окремо і в повній координації; навчання елементів стартів і поворотів. Запропонований алгоритм сприяє систематизації, уточненню та використанню раніше розроблених методик і компонентів технології навчання плавання. Осмислений індивідуальний підбір засобів забезпечує цілеспрямованість процесу і скорочує час навчання студентів, які бояться води. Використання розробленої методики навчання плавання студентів, які відчувають страх перед водним середовищем, дозволило значно прискорити процес навчання і підвищити його ефективність. За навчальний рік всі студенти, які відчували страх перед водою, навчилися плавати. Причому всі студенти освоїли техніку декількох способів плавання і змогли пропливати від 50 і більше метрів.  


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчання, плавання, студент, страх, вода.   


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Быков В. А. Технология ускоренного обучения плаванию / В. А. Быков // Теория и практика физической культуры, 2000 – №6 – С. 41-42.
2. Волегов В. П. Ускоренное обучение плаванию молодѐжи / В. П. Волегов // Плавание: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – С. 50-54.
3. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения детей плаванию / Л. П. Макаренко // Плавание: Ежегодник. – М.: Физ- культура и спорт. – 1985. – С. 27-28.
4. Малыгин Л. С. Обучение плаванию взрослых в зависимости от их способностей / Л. С. Малыгин // На рубеже XXI века: Научный альманах МГАФК. – Малаховка. – 2001. – том III – С. 39-42.
5. Погребной А. И. О некоторых принципах обучения плаванию / А И. Погребной // Теория и практика физической культуры, 1999. – №3 – С. 59-63.
6. Погребной А. И. Плавание для школьников: Методическое пособие / А. П. Погребной. – М:НИЦ «Ти ПФК» – 2006. – 60 с.
7. Пыжов В. В. Обучение плаванию с помощью шеста / В.В. Пыжов // Плавание: Ежегодник, – М.: Физкультура и спорт. – 1979. Вип. 2 – С.39-40.
8. Пыжов В. В. Ускоренный метод начального обучения плаванию в ластах / В. В. Пыжов // Плавание: Ежегодник. – Физкультура и спорт. – 1983. – С. 53-55.
9. Семенов Ю. А. Навык плавания – каждому: Из опыта программного обучения плаванию / Ю. А. Семѐнов. – М.: Физкультура и спорт. – 1983. – 144с.
10. Фирсов З. П. Оздоровительное плавание для всех / З. П. Фирсов // Плавание: Ежегодник. – М.: Физкультура и спорт. – 1984. – С. 35-42.
 
 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory